Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector

Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector – rhowch eich adborth i ni


Summary (optional)
start content

Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector

Rydym yn falch o lansio ein hymgynghoriad ar bumed Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector, ar ran Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 

Bydd y cytundeb yn ein helpu i barhau i gefnogi a deall ein gilydd, fel y gallwn ymateb yn well i’r heriau o’n blaenau, a pharhau i weithio gyda’n gilydd yn effeithiol er budd dinasyddion a chymunedau Conwy.

Byddem yn falch iawn i glywed eich barn ar y ddogfen hon. Os hoffech chi wneud sylw, cysylltwch â ni ar gc.comisiynu@conwy.gov.uk erbyn 17 Ionawr 2020.

Cytundeb Partneriaeth Drafft y Trydydd Sector

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy