Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Cynllun Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru

Cynllun Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru


Summary (optional)
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bellach wedi gwneud taliadau £150 Cynllun Cymorth Cost Byw Llywodraeth Cymru i breswylwyr sy’n talu eu Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol.

Os nad ydych chi’n talu Treth y Cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol, ond eich bod yn gymwys ar gyfer y cynllun yn ôl y meini prawf, fe gewch chi lythyr yn eich awdurdodi i gasglu’r taliad o’ch Swyddfa Bost leol. Rydym yn gweithio ar y cynllun hwn ar hyn o bryd ac yn disgwyl i daliadau ddechrau cael eu gwneud ym mis Gorffennaf 2022.

Mae’r taliad yn cael ei wneud i breswylwyr gydag eiddo ym mandiau Treth Cyngor A-D ac hefyd i’r rheiny a oedd yn cael cymorth drwy’r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar 15 Chwefror 2022, beth bynnag yw band prisio eu heiddo.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: Taliadau Cymorth Costau Byw - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Os yw taliad yn cael ei wneud a gwybodaeth yn ymddangos y ddiweddarach nad yw’r derbynnydd yn gymwys am y taliad hwnnw, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, ofyn am y taliad llawn yn ôl.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content