Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Beth pe gallech wneud mwy o'r hyn rydych chi'n ei fwynhau?

Beth pe gallech wneud mwy o'r hyn rydych chi'n ei fwynhau?


Summary (optional)
Mae hyfforddiant am ddim ar gael i bobl Gogledd Cymru trwy’r Pop Up Business School
start content

Beth yw’r Pop Up Business School?

Dyma gwrs busnes amgen arweiniol y DU sy’n dangos ffyrdd ymarferol o redeg busnes, yn rhad ac am ddim, waeth lle ydych chi ar eich taith.

Os ydych chi eisoes wedi’ch sefydlu, byddan nhw’n sôn am sut i addasu a bod yn fwy cryf trwy gyfnodau o newid.

Beth ydych chi’n ei feddwl, rhad ac am ddim?

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim, diolch i gefnogaeth noddwyr lleol, gan gynnwys Canolbwynt Cyflogaeth Conwy.

Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy yn dod ag arbenigedd at ei gilydd o Gymunedau am Waith, Cymunedau am Waith a Mwy, Adtrac a PaCE i helpu pobl i ganfod cyflogaeth gwerthfawr a chynaliadwy.

Ar y cwrs hwn, ni fydd pwysau i brynu mwy, dim syrpreisys a dim telerau ac amodau cudd. Ac mae hynny’n addewid!

Sut fydd y cwrs yn gweithio?

Bydd y cwrs yn rhedeg dros bythefnos, gan ddarparu dull unigryw o redeg busnes.

Dros 10 diwrnod, bydd cyfres o seminarau byw, cynnwys wedi’i recordio o flaen llaw, ymarferion ymarferol, a chyfle am rwydweithio ar-lein a fydd yn dangos i chi sut i addasu eich busnes ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein a sut i ddatblygu eich sgiliau busnes a’ch gwybodaeth.

Pryd fydd y cwrs yn rhedeg?

Mae’r cwrs yn dechrau ddydd Llun, 2 Tachwedd tan ddydd Gwener, 13 Tachwedd.

Swnio’n dda?

Cadwch eich lle yn POPUP BUSINESS SCHOOL - Welcome | PopUp Business School

Lle mae newid, mae cyfle.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content