Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Wythnos Cyfiawnder Adferol

Wythnos Cyfiawnder Adferol


Summary (optional)
start content

Mae hi’n wythnos Cyfiawnder Adferol, sy’n hyrwyddo manteision y broses. Mae cyfiawnder adferol yn golygu bod pawb sydd wedi’u niweidio gan drosedd neu wrthdaro a’r rheiny sy’n gyfrifol am y niwed yn cyfathrebu, gan alluogi i bawb sydd wedi’u heffeithio gan ddigwyddiad penodol chwarae eu rhan i unioni’r niwed a achoswyd a dod o hyd i ffordd gadarnhaol ymlaen. 

 

Fideo Wythnos Cyfiawnder Adferol:

 

Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth bellach trwy chwilio- https://restorativejustice.org.uk/

end content