Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU – Ceisiadau Llwyddiannus

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU – Ceisiadau Llwyddiannus


Summary (optional)
start content

Heddiw (3/11/21) rydym wedi derbyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU ar gyfer Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU bod y ceisiadau canlynol wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais am Gyllid Adnewyddu Cymunedol y DU: UK Community Renewal Fund: successful bids - GOV.UK (www.gov.uk)

Bydd rhagor o wybodaeth i ymgeiswyr prosiect llwyddiannus yn dilyn maes o law.

Diolch i'r holl ymgeiswyr am yr amser a'r ymdrech a gymerwyd i baratoi a chyflwyno'ch ceisiadau.

end content