Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau Event Conwy Webinars Gweminar 1 Digwyddiadau Conwy- Cynllunio Digwyddiad gyda rheoliadau Covid-19

Gweminar 1 Digwyddiadau Conwy- Cynllunio Digwyddiad gyda rheoliadau Covid-19


Summary (optional)
10am-12pm Dydd Mawrth 8 Rhagfyr
start content

Mae’n falch gennym eich gwahodd i’n gweminar gyntaf Digwyddiadau Conwy SYDD AM DDIM:

Gweminar 1 Digwyddiadau Conwy – Cynllunio Digwyddiad gyda rheoliadau Covid-19 a chlywed dros eich hun am ddigwyddiad prawf Theatr Clwyd.

 

Mae Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr Clwyd, Liam Evans Ford yn ymuno â ni i fynegi ei brofiad o sut deimlad oedd hi i gynnal eu digwyddiad prawf Covid-19 (dim ond un allan o dri sydd wedi digwydd yng Nghymru hyd yma). Defnyddiwch ei brofiad i ateb unrhyw gwestiynau posib sydd gennych am gynnal digwyddiad eich hun yn y dyfodol.

Hefyd yn ymuno â’r panel mae John Donnelly, Pennaeth Safonau Masnach a Swyddog Trwyddedu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd hefyd yn Gadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch. Mae gan John yr holl wybodaeth ddiweddaraf ar reoliadau’r llywodraeth a gall eich helpu i baratoi ar gyfer Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch o dan y canllawiau presennol.

Anfonwch eich cwestiynau at digwyddiadau@conwy.gov.uk erbyn dydd Sul 6 Rhagfyr fel bod y panel yn gallu paratoi eich atebion.

Archebwch eich lle ar wefan Event Brite

Cadwch lygad am e-bost ynghylch ein Gweminar nesaf wedi’i threfnu ar gyfer Ionawr 2021.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content