Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau North Wales Choir Festival 5-7/03/2021

Gwyl Gorau Gogledd Cymru 5-7/03/2021


Summary (optional)
start content

Cyhoeddiad Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru

Bydd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru, sef digwyddiad blynyddol a gynhelir yn Venue Cymru, Llandudno, yn cael seibiant eleni gan ein bod yn newid y dyddiadau o’r hydref er mwyn ymgorffori dathliad Gŵyl Dewi fel rhan o’r digwyddiad.


Bydd Venue Cymru yn cynnal yr Ŵyl nesaf rhwng 5 a 7 Mawrth, 2021, gan newid rhywfaint ar ei henw i Gŵyl Gorau Gogledd Cymru. Bydd y noson agoriadol yn ddathliad o leisiau fydd yn cyd-daro â dathliadau cenedlaethol Dydd Gŵyl Dewi. Bydd corau lleol yn perfformio fel côr cyfun o tua 300 o leisiau. Ymunwch yn y dathliad Cymreig mawreddog hwn a fydd yn agoriad anhygoel i benwythnos gorawl.

Ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul bydd y cystadlaethau’n parhau yn ystod y dydd, gyda Chyngerdd Dathlu'r Ŵyl ar y nos Sadwrn. Mae categorïau’r cystadlaethau wedi’u cyhoeddi fel a ganlyn: Meibion, Ychydig o Hwyl, a Ieuenctid ar y dydd Sadwrn, ac yna Merched, Arddull Siop Barbwr, a Chymysg ar y dydd Sul. Mae Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl ar y nos Sadwrn yn noson lle gall y corau fwynhau perfformio heb boeni am lygaid barcud y beirniaid!

Mae trefnwyr yr Ŵyl yn llawn cyffro am yr elfen newydd ac yn gobeithio y bydd y corau sy’n hen law arni, yn ogystal â chorau newydd yn ymuno â nhw yn Venue Cymru ym mis Mawrth 2021.

Mae tocynnau bellach ar werth ar gyfer penwythnos na fydd unrhyw un sy’n caru corau eisiau ei fethu.

I gael tocynnau a rhagor o wybodaeth am gategorïau’r cystadlaethau, ewch i www.northwaleschoralfestival.com/cymraeg a gwefan Venue Cymru.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o gael trefnu Gŵyl Gorau Gogledd Cymru, ac yn falch o gael dweud mai Sir Conwy yw’r amgylchedd iawn ar gyfer digwyddiadau gwych www.conwy.gov.uk/digwyddiadau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy