Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau North Wales Choir Festival 5-7/03/2021

Gwyl Gorau Gogledd Cymru 5-7/03/2021 (WEDI EI OHIRO TAN 4-6 MAWRTH 2022)


Summary (optional)
start content

Cyhoeddiad Gŵyl Gorau Gogledd Cymru

Roedd Gŵyl Gorau Gogledd Cymru i fod i gael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno rhwng 5 a 7 Mawrth 2021.

Y dyddiadau newydd ar gyfer Gŵyl Gorau Gogledd Cymru yw 4-6 Mawrth 2022, yn Venue Cymru.

Byddai wedi bod yr Ŵyl gyntaf yn dilyn egwyl eleni yn sgil newid dyddiadau’r Ŵyl o’r hydref i gynnwys dathliad Dydd Gŵyl Dewi fel rhan o’r digwyddiad. Gyda’r enw newydd, Gŵyl Gorau Gogledd Cymru, yn disodli’r enw blaenorol, Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru.

Mae Venue Cymru ar hyn o bryd wedi’i drawsnewid i Ysbyty’r Enfys (megis yr Ysbytai Nightingale yn Lloegr). Ni fyddai’n bosib i ni gynnal yr Ŵyl yn y lleoliad ac felly rydym wedi penderfynu gohirio’r digwyddiad am ddeuddeg mis arall.

Fodd bynnag, byddai trefnwyr y digwyddiad yn hoffi i’r corau a’r gynulleidfa ddod at ei gilydd mewn ffordd ddiogel ar y dyddiadau yn 2021. Maent yn ymwybodol fod llawer iawn o gorau wedi bod yn cyfarfod dros y we, bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Mae trefnwyr yr Ŵyl yn dal yn llawn cyffro am yr elfen newydd, dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn ogystal â’r Ŵyl Gorau ac yn gobeithio y bydd y corau sy’n hen law arni, yn ogystal â chorau newydd yn ymuno â nhw’n rhithiol ym mis Mawrth 2021 ac yn Venue Cymru yn 2022.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i  www.conwy.gov.uk/digwyddiadau Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o gael trefnu Gŵyl Gorau Gogledd Cymru, a Sir Conwy yw’r amgylchedd iawn ar gyfer digwyddiadau gwych.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy