Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pete Tong


Summary (optional)
start content

Pete Tong A The Heritage Orchestra Wedi’I Harwain Gan Jules Buckley Yn Cyflwyno Ibiza Classics

Y SIOE YM MAE COLWYN RŴAN I GAEL EI CHYNNAL AR 13 AWST 2022 - 
O ganlyniad i aildrefnu holl sioeau Pete Tong a The Heritage Orchestra ym mis Mehefin, bydd sioe Bae Colwyn bellach yn cael ei haildrefnu i ddyddiad newydd ym mis Awst 2022.

Dywedodd Orchard Live:

‘Mae’n ddrwg gennym ni gyhoeddi, oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd o ran iechyd y cyhoedd, fod cyngerdd Pete Tong a The Heritage Orchestra yn Stadiwm Zipworld yn cael ei symud i ddydd Sadwrn 13 Awst 2022.  Rydyn ni’n gwybod y bydd y ffans wedi’u siomi nad yw’r cyngerdd yn cael ei gynnal eleni, ond rydyn ni’n addo y bydd hi werth disgwyl! Mae’r sioe Ibiza Classics yn gynhyrchiad enfawr o effeithiau gweledol a cherddorol gwych ac allwn ni ddim disgwyl i ffans cerddoriaeth ddawns Gogledd Cymru ei mwynhau.’

Dywedodd Pete Tong:

‘Rydw i a Jules Buckley yn edrych ymlaen cymaint i ddod â’r gerddorfa ac Ibiza Classics i Stadiwm Zipworld yn 2022. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod mor ansicr, ond rydyn ni’n dal ati... ac rydw i’n eich sicrhau chi y bydd hon yn noson i’w chofio. Cofiwch eich sgidiau rafio!”

Mae tocynnau ar werth ar hyn o bryd ar gyfer Pete Tong a The Heritage Orchestra, ar gael o Ticketmaster.co.uk a Venue Cymru ar 01492 872000. Bydd tocynnau sydd wedi’u prynu’n barod yn trosglwyddo’n awtomatig i 2022.

Archebwch ar-lein ar:  https://www.venuecymru.co.uk/cy/pete-tong-symphony-orchestra

Telerau ac Amodau:  https://www.venuecymru.co.uk/cy/node/6830

Ar gyfer unrhyw wybodaeth i’r cyfryngau, cysylltwch â Connor.cupples@thinkorchard.com.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan swyddogol:

PeteTong-IbizaClassics.com

Orchardlive.com

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content