Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prom a Mwy (7 Mai)


Summary (optional)
start content

Mae Prom a Mwy yn ddigwyddiad teuluol sy'n cael ei gynnal ar hyd promenâd Bae Colwyn ddydd Sadwrn 7 Mai 2022.

Mae yna lwythi o weithgareddau AM DDIM yn Prom a Mwy i ddifyrru’r teulu. Bydd ffair i’r rhai dewr, stondinau i’r siopwyr, adloniant i bawb, a byddwn yn gwneud y gorau o’n traeth bendigedig wrth gwrs.

Oes gennych chi blentyn egnïol yn eich teulu? Dewch â nhw draw i roi cynnig ar y pêl-droed mewn swigod, beiciau cwad plant, segways, criced a rygbi am ddim!

Mae digonedd o adloniant cyffrous ar gael i ymwelwyr iau hefyd. Mae’r Bws Chwarae yn fws dau lawr sydd wedi’i addasu i ddarparu ardal chwarae meddal, diogel a hwyliog ar gyfer plant 3 – 8 oed. Ac ar ôl i’w hamser orffen, mae llawer mwy ar gael er mwyn parhau â'r hwyl drwy'r dydd.

I’r rhai mwy creadigol, mae Prom a Mwy yn cynnig ystod o weithgareddau artistig, sy’n addas ar gyfer bob oed, fel gweithdy celf tywod, a nifer o gyfleoedd adrodd straeon.

Nid dim ond i bobl mae Prom a Mwy, mae Arddangosfeydd Bywyd Gwyllt ar gael a bydd ein ffrindiau o Pet Place yn dychwelyd i ddarparu ardal hwyl ar gyfer cŵn, yn ogystal â chyngor ac arweiniad ar gyfer perchnogion cŵn.   

Mae sioeau gwych eraill yn cynnwys Sioe Ddewin yn ardal yn Fyw ar y Prom, yn ogystal â sioe feiciau cyffrous gan Mobile Bike Events a fydd yn dangos eu doniau yn yr Ardal Antur! Dyma le dewch o hyd i’r 'Wirral Slot Racing’ a chael cynnig ar y ‘scaletrix' anferthol!

Bydd Prom a Mwy hefyd yn cynnwys amrywiaeth o stondinau gan elusennau a busnesau lleol. Mae digon o ddewis i chi siopa, a mwynhau cinio neu fyrbryd o’n stondinau bwyd. Ewch am hoe i’r ardal yn Fyw ar y Prom i wylio nifer o berfformiadau cerddorol byw gan gerddorion, cantorion a phlant ysgol lleol drwy gydol y dydd.

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau mawr yn Sir Conwy, dilynwch Digwyddiadau Conwy ar: Facebook | Twitter | Instagram | a/neu www.conwy.gov.uk/digwyddiadau. Sir Conwy yw’r amgylchedd iawn ar gyfer digwyddiadau gwych ac mae Prom a Mwy rhwng 10am-5pm, ddydd Sadwrn 7 Mai 2022 ar bromenâd Bae Colwyn.

Prom Xtra 2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content