Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prom a Mwy - 8 Mai 2021 (Rhithiol)


Summary (optional)
start content

Oherwydd y sefyllfa Covid-19 presennol cadarnhawn y bydd Prom a Mwy 2021 yn ddathliad ar-lein unwaith eto.

Rydym yn deall ei fod yn siomedig i nifer sy’n edrych ymlaen at ddychwelyd i fwynhau gweithgareddau hwyliog i deuluoedd, ond am nawr rhaid i ni aros gartref i achub bywydau.

Mae cynllunio digwyddiadau yn cymryd amser ac felly dyna pam rydym yn gwneud y cyhoeddiad hwn yn awr er mwyn i'r holl bartneriaid, masnachwyr ac ymwelwyr gael gwybod.

Fodd bynnag cadwch y dyddiad yn eich dyddiadur, 8 Mai 2021, i fwynhau adloniant Prom a Mwy hen a newydd i’r holl deulu ar-lein.

Dywedodd y Cyng. Louise Emery, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n gyfrifol am Ddigwyddiadau “Rydym yn gwybod ei fod yn siomedig na allwn gyfarfod ar ein promenâd hyfryd, ond ar hyn o bryd yr amgylchedd cywir ar gyfer Prom a Mwy 2021 yw o’ch cartref.

“Rydym wrth ein boddau y gall rhai o’r diddanwyr ddarparu amrywiaeth o adloniant ar gyfer ein Prom a Mwy rhithiol, ac rydym yn llongyfarch ac yn gwerthfawrogi sut mae cynifer wedi addasu'r ffordd maent yn gweithio yn ystod y 12 mis diwethaf i ddarparu adloniant, yn rhithiol.

“Gan helpu gymaint o bobl, sydd yna’n helpu pawb trwy aros gartref i achub bywydau.”

Er mwyn cael gwybodaeth am yr holl ddigwyddiadau mawr yn Sir Conwy dilynwch Digwyddiadau Conwy ar

 

 promextra

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy