Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau StadiwmZipworld

Ni fydd Jess Glynne yn perfformio yn Stadiwm Zip World


Summary (optional)
start content

Jess Glynne, Stadiwm Zip World

Dywedodd Y Tîm AAE, “Mae’n ddrwg iawn gennym gyhoeddi na fydd Jess Glynne yn perfformio yn Stadiwm Zip World ddydd Sul, 7 Gorffennaf yn dilyn cyngor meddygol. Rydym wedi ein siomi gymaint â chithau am y newyddion hyn, roeddem yn edrych ymlaen yn arw at glywed rhai o ganeuon gorau y byd pop yn yr haul ym Mae Colwyn.”

Mae Jess wedi darparu datganiad llawn isod.

“It absolutely kills me to say this – especially given what has happened in the past few weeks – but on the advice of my throat surgeon, I am going to have to cancel my next shows through until July 14th and I hope to be back as soon as possible after that. I know many of my fans feel I let them down so badly when I pulled out of the Isle of Wight festival but the reason I knew I just wasn’t going to be able to make that performance has now been made clear to be by my doctor, Dr Zeitels. It is true that I went out and celebrated the end of the Spice tour. That was a massive high for me and I wanted to mark it with the women who’d become friends and mentors to me. But I had also been suffering on and off for weeks with anxiety about my voice. It wasn’t right. I wasn’t sounding my best and I felt there was something wrong. Two days ago I came to Boston to see my surgeon who told me my vocal chord has haemorrhaged and that if I wanted to remain as a performer I needed to urgently take a break, rest my voice completely for the next 10 days and try and remain in total silence to give my vocal chords a chance to recover. Basically he told me I have been completely overdoing everything. In the last six months I’ve performed almost 100 shows, I’ve pushed through at times when I know I’ve been tired and overstretched and I got to breaking point, my voice literally got to breaking point. The thing is I am my voice. If my voice goes, I go. I am so privileged to do what I do, I am so privileged to have fans out there who come and see me. But I never want to be less than 100 percent. I never want to give you less than 100 percent. I am so devastated to be letting anyone down but I want you to know the full truth of my situation so you understand why I have to do this. All I know is I have to go away, look after my voice and come back stronger, better and be the performer my fans truly deserve.”

Ychwanegodd Y Tîm AAE, “Bydd yr asiantaeth docynnau lle prynoch eich tocynnau yn cysylltu â chi maes o law. Unwaith eto, rydym wir wedi ein siomi o glywed y newyddion hyn a gobeithiwn y gwnewch ymuno â ni i ddymuno gwellhad buan i Jess.”

Datganiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: Dywedodd y Cyng. Louise Emery, Aelod Cabinet Conwy gyda chyfrifoldeb am ddigwyddiadau: “Rydym yn siomedig iawn nad ydym yn mynd i gael cyngerdd ffantastig yn Eirias eleni, ond mae Access All Eirias wedi bod yn llwyddiannus ers sawl blwyddyn ac rydym eisoes yn meddwl am y dyfodol.”  

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy