Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Little Mix i berfformio yn Stadiwm Zip World WEDI'I GANSLO


Summary (optional)
start content
little-mix

 

Datganiad gan Little Mix:

Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth, mae Little Mix yn hynod drist o orfod cyhoeddi bod eu taith o amgylch y DU yr haf yma wedi’i chanslo. Mae’r band yn teimlo’n dorcalonnus na fyddant yn perfformio'r haf yma ond, wrth gwrs, iechyd a diogelwch holl gefnogwyr Little Mix yw'r brif flaenoriaeth.

Bydd eich asiant tocynnau yn cysylltu â chi cyn 5 Mai i drefnu ad-daliad. Roedd tocynnau a brynwyd gan Asiantwyr Tocynnau yn cynnwys rhodd o £1 i elusen therapi cerddoriaeth Nordoff Robbins, ac mae angen y rhoddion hyn ar yr elusen fwy nag erioed nawr. Bydd y rhodd o £1 yn dal i fynd tuag at yr elusen oni bai bod y cwsmer yn gofyn amdano yn ôl.

Dylech ddeall bod yr holl asiantwyr tocynnau, lleoliadau a hyrwyddwyr yn eithriadol o brysur a bod nifer eu staff yn gyfyngedig yn ystod y cyfnod digynsail hwn, felly gofynnir i chi am eich amynedd wrth i ad-daliadau gael eu prosesu ar gyfer sioeau sydd wedi'u canslo.

Mae Little Mix yn gobeithio y bydd pawb yn cadw'n ddiogel dros y misoedd nesaf ac maent yn edrych ymlaen at gael perfformio eto pan fydd yr amser yn iawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy