Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rali Cymru GB 29 Hydref – 1 Tachwedd 2020 (WEDI'I GANSLO)


Summary (optional)
start content

RALI GB CYMRU 2020 WEDI’I CANSLO OHERWYDD COVID-19

 

Mae’n destun gofid mawr bod trefnwyr Rali GB Cymru heddiw (dydd Mawrth 09/06/2020) wedi cyhoeddi eu bod yn canslo rownd hirhoedlog Prydain Fawr o bencampwriaeth rali’r byd yr FIA oherwydd y pandemig coronafirws byd-eang.


Mae’r 76fed digwyddiad hanesyddol i fod i redeg rhwng 29 Hydref ac 1 Tachwedd ac i fod yr rownd olaf ond un ar amserlen 2020. Yn ychwanegol, roedd y digwyddiad i fod y rownd olaf y pencampwriaeth rali’r byd ieuenctid. Gydag apêl mor enfawr, mae Rali GB Cymru yn denu dros 100,000 o ymwelwyr i Ogledd a Chanolbarth Cymru i wylio’r cystadleuaeth cyflym yng nghanol y coedwigoedd ysblennydd.

Fodd bynnag, gyda phryderion parhaus ynghylch esblygiad y coronafirws a’r cyfyngiadau diogelwch sydd wedi eu osod ar llawer o bobl yn ymgynull mewn un lleoliad a teithio’n rhyngwladol, mae yna nifer o ffactorau anhysbys yn gwneud trefniant digwyddiadau sylweddol ddim yn realistig neu’n synhwyrol. O ganlyniad, mae Rali GB Cymru yn ymuno a’r nifer cynyddol o ddigwyddiadau chwaraeon cymdeithasol a byd-eang sydd wedi ei canslo. Mae Rali GB Cymru hefyd yn ymuno gyda sawl uchafbwynt arall o’r galendar Cymraeg am 2020 sydd wedi dioddef oherwydd y pandemig.

“Mae’r penderfyniad yma wedi’i wneud gyda chalonnau trwm, ond mewn ymgynghoriad gyda ein prif partner Llywodraeth Cymru, mae’n anffodus iawn mae’n un y mae’n rhaid i ni ei wneud oherwydd y perygl parhaus mae’r pandemig byd-eang yn achosi,” esboniodd y Cymro, David Richard CBE, Cadeirydd Motorsport UK, llywodraeth chwaraeon moduro’r DU a threfnydd Rali GB Cymru.

“Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae apêl enfawr y genhedlaeth ddiweddaraf o cheir pencampwriaeth ralio’r byd, ynghyd a phresenoldeb seren leol, Elfyn Evans – enillydd yr digwyddiad yn 2017 –  wedi tynnu torfeydd fwyaf erioed i goedwigoedd Cymru, ond yn ystod y pandemig, nid yw’n amser priodol i ni ddenu miloedd o ymwelwyr o ar ddraws y byd i gymunedau gwledig y wlad.

“Fel llywodraeth chwaraeon moduro Prydain Fawr, ein cyfrifoldeb pennaf a’n blaenoriaeth llwyr yw ddiogelwch pawb sy’n cymryd rhan, boed yn gystadleuwyr, swyddogion, gwylwyr neu’r miloedd o wirfoddolwyr sy’n rhannu ein cariad at y gamp hon, a diolchwn iddynt i gyd am eu cefnogaeth barhaus a’u brwdfrydedd yn y cyfnod anodd hwn. Er bod cynnydd sylweddol yn cael ei wneud i frwydro yn erbyn y firws, mae yna dal ansicrwydd ynghylch llawer o bobl yn ymgynull mewn un lleoliad, pellter cymdeithasol a chyfyniadau teitho cenedlaethol a rhyngwladol, ynghyd a’r posibilrwydd o cynhyddiad mewn trosglyddiad y firws y diweddarach yn y flwyddyn.

“Rydym yn monitro’r canllawiadau a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yn agos ac mae’n debyg ei bod yn amhosibl gwneud cynlluniau gydag unrhyw sicrwydd ar gyfer digwyddiadau sylweddol yn yr hydref. Felly, yn anffodus iawn mae’n rhaid i ni dderbyn taw canslo y digwyddiad eleni yw’r unig opsiwn cyfrifol a darbodus. Nawr, byddwn yn dechrau canolbwyntio ein sylw ar greu digwyddiad bythgofiadwy ar gyfer 2021.”

Ers y digwyddiad cyntaf ym 1932, mae Rali GB yn un o ddim ond dwy rownd i fod ar calendar pencampwriaeth rali’r byd bob blwyddyn ers i’r gyfres sefydlu ym 1973.

Cyn dyfodiad y pencampwriaeth ralio’r byd, dim ond yr Ail Rhyfel Byd ym 1940, argyfwng Suez a dogni petrol o ganlyniad hynny ym 1957, a dechrau clefyd y Traed a’r Gennau ym 1967 oedd wedi cael effaith ar rhedeg y rali yn Prydain Fawr. Mae’r digwyddiad wedi cymryd rhan yng Nghymru ers 2000, gyda chefnogaeth o Lywodraeth Cymru ers 2003. Ar ol ei leoli yn De Cymru i ddechrau, symudodd i gartref newydd yn y Gogledd yn 2013.

Ynghyd a denu dros 100,000 o ymwelwyr o ar ddraws y byd, mae Rali GB Cymru yn cynhyrchu dros £9 miliwn o fudd i’r rhanbarth bob blwyddyn. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r digwyddiad wedi codi dros £250,000 i elusennau lleol ac achosion da – llwyddiant fydd yn parhau yn 2021.

*Yn amodol ar calendar yr FIA yn 2021

www.walesrallygb.com

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy