Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau Golau Gaeaf Cyrraedd Yma - Golau Gaeaf

Cyrraedd Yma - Golau Gaeaf


Summary (optional)
start content

Mae Golau Gaeaf - Pennod 2 yn prysur agosáu

Mae ein digwyddiad newydd a chyffrous, Golau Gaeaf - Pennod 2 yn prysur agosáu! Rydym ni’n rhagweld y bydd llawer iawn o bobl yn dod i Landudno ar gyfer y ddau ddigwyddiad yma, ac felly mae’n bwysig peidio ag amcangyfrif nifer yr ymwelwyr a’r ceir yn rhy isel.  

Os ydych chi’n byw yn ymyl neu’n aros yn Llandudno, y peth hawsaf i chi ei wneud ydi cerdded. Mae’r rhan fwyaf o'r llety yn Llandudno o fewn pellter cerdded i Mostyn Street a Gerddi’r Gogledd Orllewin.

Cludiant Cyhoeddus

Rydym ni wedi cysylltu â chwmnïau bysiau a threnau lleol i roi gwybod iddynt ein bod i’n disgwyl nifer fawr o ymwelwyr i Landudno dros y penwythnos.

Bydd yr holl wasanaethau yn rhedeg fel arfer, ond mae’n bosibl y bydd rhywfaint o oedi ar adegau prysur ar y ffordd.

Parcio

Mae yna feysydd parcio talu ac arddangos yn Llandudno, sef:

  • Maelgwyn Road (134 o lefydd)
  • Venue Cymru (247 o lefydd)
  • Neuadd y Dref (98 o lefydd)
  • York Road (92 o lefydd)
  • The Parade (340 o lefydd)
  • Dale Road (101 o lefydd)

 
Ceir mwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau a lleoliadau, yn:
Meysydd Parcio Llandudno

Mannau parcio i bobl anabl

Caiff deiliaid bathodyn glas barcio am ddim yn y mannau parcio anabl dynodedig ym meysydd parcio talu ac arddangos Llandudno.

Mae’n rhaid i chi ddangos eich Bathodyn Glas a’r cloc amser, os yw hynny’n berthnasol.

Bydd yn rhaid i ddeiliaid Bathodyn Glas sy’n parcio mewn man parcio arferol brynu tocyn a'i arddangos.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy