Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Toiledau Cyhoeddus

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
start content

Mae ein toiledau cyhoeddus i gyd ar agor heblaw am:

 • Bae Colwyn - Ivy Street - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Conwy – Canolfan Groeso, Muriau Buildings (Ynghau ar ddydd Sul a dydd Llun)
 • Cyffordd Llandudno - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Eglwysbach - ar gau dros
 • Ffordd yr Orsaf, Llanfairfechan - yn aros i gael eu trwsio
 • Llanddulas, maes parcio’r traeth - yn aros i gael eu trwsio
 • Parc Gwydir, Llanrwst - yn aros i gael eu hailddatblygu
 • Pensarn – ar gau er mwyn cynnal gwaith adnewyddu (o 28 Chwefror 2022)
 • Stryd y Dŵr, Abergele - ar gau er mwyn cynnal gwaith adnewyddu (o 24 Ionawr 2022 tan 28 Chwefror 2022)
 • Trefriw
 • Ysbyty Ifan - ar gau dros dro

Rhestr o doiledau cyhoeddus yng Nghonwy (PDF 1.34Mb)

Oriau agor

Yn ystod misoedd yr haf (o’r Pasg tan yr wythnos gyntaf ym mis Medi)

 • Yn cael eu hagor rhwng 07:00 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
 • Yn cael eu cau rhwng 19:00 a 21:00 (dibynnu ar leoliad)

Yn ystod misoedd y gaeaf (o’r ail wythnos ym mis Medi tan y Pasg)

 • Yn cael eu hagor rhwng 07:30 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
 • Yn cael eu cau rhwng 16:30 a 17:30 (dibynnu ar leoliad)
 • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan


Oriau agor y gaeaf

Conwy – Canolfan Groeso

1 - 31 Hydref 2021

 • Dydd Sul a dydd Llun AR GAU
 • Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 9.30am i 5.00pm

1 Tachwedd 2021 – 31 Mawrth 2022

 • Dydd Sul a dydd Llun AR GAU
 • Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 10.00am i 4.00pm


Cwestiynau Cyffredin am Doiledau Cyhoeddus

Beth fydd angen i mi ei wneud i gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio’r toiledau?

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar yr arwyddion. Bydd hyn yn dweud wrthych chi faint o bobl all fynd i mewn ar yr un pryd, lle i aros a lle i gerdded. Mae’n bwysig iawn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a golchi eich dwylo'n drylwyr.

Beth ydych chi’n ei wneud i gadw’r toiledau mewn cyflwr diogel i’w defnyddio?

Os yw bloc toiled yn fach, dim ond un person fydd yn cael mynd i mewn ar y tro. Rydym wedi gosod arwyddion i ddangos lle dylech chi aros a pha ffordd i gerdded.

Bydd rhai o'r wrinalau, sinciau a chuddyglau wedi’u cau i ffwrdd, peidiwch â cheisio eu defnyddio.

Oes angen i mi dalu ac os felly, sut?

Mae'n rhaid talu i ddefnyddio rhai o'n cyfleusterau. Mae cyfarwyddiadau ar y drws ar sut i ddefnyddio’r peiriant talu gyda darnau arian. Ceisiwch beidio dal y drysau ar agor - bydd hyn yn gwneud niwed i’r cloeon ac yn golygu na fydd modd defnyddio’r toiledau.

Pam nad oes yna rywun yn gofalu am bob toiled?

Bydd staff ar y safle drwy’r dydd yn y cyfleusterau prysuraf a bydd staff eraill yn teithio rhwng toiledau.


Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd.

Nid yw pob busnes sy’n rhan o'r Cynllun Toiledau Cymunedol ar agor ar hyn o bryd.

toilet-imageMae croeso i chi ddefnyddio'r toiledau hyn am ddim os ydych yn gweld yr arwydd hwn.

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content