Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Toiledau Cyhoeddus

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
Rydym yn darparu ac yn cynnal 52 o doiledau cyhoeddus ledled Conwy. Mae'r cyfleusterau yn cael eu glahau ddwywaith y dydd, saith niwrnod yr wythnos ac maent yn agored gydol y flwyddyn, ar wahân i Ddydd Nadolig a Dydd Calan. 
start content

Sylwch:

Mae’r toiledau ar Ffordd y Foryd, Bae Cinmel ar gau.

Canolfan Groeso Conwy (gyferbyn â maes parcio Vicarage Gardens) – caiff y toiledau eu cau ddydd Sul a dydd Llun rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth.


Yn ystod misoedd y gaeaf (yr ail wythnos ym Medi hyd at y Pasg)

  • Yn cael eu hagor rhwng 07:30 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
  • Yn cael eu cau rhwng 16:30 a 17:30 (dibynnu ar leoliad)
  • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan

 

Yn ystod misoedd yr haf: (o’r Pasg tan yr wythnos gyntaf ym mis Medi)

  • Yn cael eu hagor rhwng 07:00 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
  • Yn cael eu cau rhwng 19:00 a 21:00 (dibynnu ar leoliad)


Toiledau cyhoeddus yng Nghonwy (PDF 1.34Mb)

 

Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd. 

toilet-imageMae croeso i chi ddefnyddio'r toiledau hyn am ddim os ydych yn gweld yr arwydd hwn.

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content