Arolwg Dioddefwyr y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
Eich Llais | Eich Barn

Mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth i bobl sydd wedi’u niweidio gan drosedd, sy’n rhoi llais i chi ac yn gwneud i chi deimlo’n fwy diogel o fewn eich cymuned.

Fe hoffem ni gael gwybod eich barn am y cyswllt a gawsoch chi, a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno i wella ansawdd y gwasanaeth.

1 Pa mor fodlon ydych chi gyda’r gwasanaeth a gawsoch chi gan y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid?
 
2 Wyddoch chi beth ddigwyddodd i’r person/pobl ifanc a gyflawnodd y drosedd?
 
3 Oeddech chi’n teimlo bod rhywun wedi gwrando arnoch chi a bod eich barn yn bwysig?
 
4 Gawsoch chi ddigon o wybodaeth er mwyn dewis cymryd rhan neu beidio?
 
5 Oeddech chi’n teimlo bod cydweithio â’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid werth yr ymdrech?
 
6 Ydych chi’n teimlo mor ddiogel/yn fwy diogel o ganlyniad i gydweithio â’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid?
 
7
8
Diolch i chi am eich adborth.

Cliciwch ar y botwm cyflwyno i gwblhau’r arolwg.
 
   
  Clirio atebion o'r dudalen yma