Arolwg Adolygu Prisiau Gwasanaethau Hamdden Conwy  

  Ar ran pwy ydych chi’n ateb y cwestiynau hyn?
  Faint o unigolion sydd yn eich teulu?  
  Faint o blant yn y teulu sy'n oed?
                         
  3 oed ac iau            
  4 - 6            
  7 - 8            
  9 - 10            
  11 - 13            
  14 - 16            
  Beth ydi incwm eich aelwyd?
  Ydi ymarfer corff yn flaenoriaeth i chi a/neu’ch teulu/grŵp?
  Ydych chi/eich teulu/eich grŵp yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden?
 
  Ydych chi’n defnyddio cyfleusterau hamdden y Cyngor ar hyn o bryd?
 
  Ydych chi’n gallu cyrraedd cyfleusterau hamdden Conwy yn rhwydd?
  Os ydych, sut ydych chi'n teithio i'r cyfleusterau?
  Pa rwystrau sydd yn eich atal chi rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden y Cyngor? (Dewiswch y prif resymau)
 
  Ydych chi’n credu bod ffioedd cyfleusterau hamdden y Cyngor yn...?
 
 
  Pe bai’r gwasanaeth am ddim, a fyddai hynny’n gwneud gwahaniaeth?
 
  Ydych chi’n credu bod ein strwythur prisiau yn glir ac yn hawdd ei ddeall?
 
  A fyddai strwythur prisiau safonol yn well ar gyfer chwarae a gweithgareddau chwarae?
 
  Ydych chi’n credu bod pris y cerdyn ffyddlondeb gostyngiad blynyddol yn deg?
  A fyddai gostyngiad blynyddol am eich ffyddlondeb yn gymhelliant i chi barhau â’ch tanysgrifiad FFIT Conwy misol?
 
  A fyddai cynllun gwobrwyo yn gymhelliant i chi argymell ffrind neu aelod o’ch teulu?  
 
  A fyddai gwirfoddoli yn gyfnewid am sesiynau hamdden yn rhywbeth y buasech chi’n ystyried ei wneud?  
 
  Hoffaf gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden ond dydw i ddim yn gallu fforddio gwneud hynny.   
 
  Wnaethoch chi ystyried strwythur prisiau camfa arall cyn ymuno â’n tanysgrifiadau ffitrwydd?
 
  Ydi cost yn rhan o’ch ystyriaethau wrth ddewis lleoliad neu ddarparwr ffitrwydd?

Nodwch eich manylion cyswllt os hoffech chi dderbyn cyfle i ennill pecyn aelodaeth:

 
 
 
 
   
  Clirio atebion o'r dudalen yma