Sut fath o economi gyda’r nos sydd yn Sir Conwy ar hyn o
bryd?

 

Diolch i chi am ein helpu i ganfod yr hyn sy’n cael ei gynnig o ran economi gyda’r nos yn Sir Conwy ar hyn o bryd. Mae’r arolwg hwn wedi’i rannu’n chwe rhan: Bwyd a diod, atyniadau, masnach, llety, digwyddiadau a chludiant. Dylai gymryd tua 10 munud i’w lenwi.

Q1
Q2 Pa dref ydych chi’n ei chynrychioli?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bwyd a diod

Q3 Faint o’r mathau isod o fusnesau bwyd a diod sydd yn eich ardal chi? (Mae syniadau bras yn iawn.)
   
   
   
   
   
Q4 Tan tua phryd mae’r busnesau hyn ar agor?
   
   
   
   
   
Q5 A yw’r oriau agor yn amrywio yn ôl y tymor?
Q5_a Os yw’r oriau agor yn amrywio yn ôl y tymor, rhowch syniad bras o’r oriau agor yn yr haf a’r gaeaf
   
   
Q6 Pa fath o fwydydd sy’n cael eu cynnig yn y bwytai yn eich ardal chi?
 
Q7 A oes yna fwytai o ansawdd uchel yn eich tref chi sy’n cynnig cyfleoedd bwyd cain?
Q7a
Q8

Atyniadau

Q9 Pa rai o’r atyniadau canlynol sydd ar agor gyda’r nos yn eich ardal chi:
 
Q10
Q11 A yw’r oriau agor yn amrywio yn ôl y tymor?
Q11_a Os yw’r oriau agor yn dibynnu ar y tymor, rhowch syniad bras o’r oriau agor yn yr Haf a’r Gaeaf.
   
   

Manwerthu annibynnol

Q12 Pa fath o fusnesau manwerthu annibynnol sydd yn eich ardal chi?
 
Q13
Q14 A yw oriau agor siopau yn amrywio yn ôl y tymor?
Q14_a Rhowch syniad bras o oriau agor siopau yn yr Haf a’r Gaeaf.
   
   
Q15 A oes yna unrhyw siopau yn eich ardal chi’n cynnig nosweithiau siopa hwyr?
Q15_a Atebwch y cwestiynau canlynol am nosweithiau siopa hwyr yn eich ardal chi.
   
   
   

Llety

Q16 Pa rai o’r mathau canlynol o lety sydd yn eich ardal chi? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol.)
Q17 A oes unrhyw rai o’r busnesau uchod yn cynnig adloniant ar y safle, er enghraifft digwyddiadau / nosweithiau themâu arbennig?
Q17a A yw pobl sydd ddim yn aros yn y llety’n gallu mynychu’r digwyddiadau hyn?

Digwyddiadau

Q18 A yw eich ardal chi’n cynnal unrhyw ddigwyddiadau gyda’r nos drwy gydol y flwyddyn? E.e goleuadau gaeaf, marchnadoedd Nadolig ayb.
Q18a
Q18b

Cludiant

Q19 Pa ddewisiadau cludiant cyhoeddus sydd ar gael yn eich ardal chi gyda’r nos ar gyfer ymwelwyr a phreswylwyr?
 
 
 
 
Q20 A yw hi’n hawdd i ymwelwyr a phreswylwyr symud o gwmpas ar droed rhwng bwytai ac atyniadau yn eich ardal chi?
Q21 A oes yna feysydd parcio ar agor yn hwyr yn eich ardal chi?
Q21a
Q22 A oes yna bwyntiau gwefru cerbydau trydan ar gael?
Q23 A oes unrhyw ffyrdd yn eich ardal chi yn cael eu neilltuo i gerddwyr yn unig gyda’r nos?
Q23a
Q23b

Unrhyw sylwadau eraill?

Q24
Q25
 
   
Clear Answers from this Page Snap Survey Software