Dweud Eich Dweud - Bob Dan Ofal

1. Ydych chi'n dod i'ch Adolygiad?
 
2. Ydych chi eisiau i mi ymweld â chi yn lle hynny?
3.
4. Ble ydych chi eisiau i'ch Adolygiad gael ei gynnal?
 
5. Ydych chi eisiau rhywun i'ch helpu i ddweud sut rydych yn teimlo yn eich adolygiad? Mae pobl ar gael i'ch helpu chi. Mae taflen am eiriolaeth yn y llyfryn hwn.
6. Ydych chi eisiau i ni gysylltu â nhw ar eich rhan?
 
Eich cyfarfod
7.
8.
9.
 
Bod Dan Ofal
10. Ydych chi'n gwybod pam rydych chi dan ofal?
11. Ydych chi'n gwybod beth yw'r cynllun tymor hir ar eich cyfer chi?
12. A ble fyddwch chi'n byw?
13.
14. Ydych chi mor iach ac rydych chi'n meddwl y dylech chi fod?
15. Oes rhywun fedrwch chi siarad efo nhw os ydych yn sâl, yn goflidio neu'n boenus?
 
16. Ydych chi eisiau i'r Nyrs Dan Ofal ymweld â chi i ateb unrhyw gwestiynau?
 
Iechyd
17. Ydych chi'n fodlon gyda'r lle rydych yn byw?
 
 
 
Y lle rydych yn byw
18.
19.
Oes modd i ni roi rhagor o help i chi gydag unrhyw un o'r pethau hyn?
20. Eich helpu chi i ddilyn eich crefydd a'ch arferion
21. Eich caniatáu i siarad eich iaith eich hun?
22. Ai Cymraeg yw eich iaith gyntaf?
23. Ydych chi eisiau derbyn eich adolygiad yn Gymraeg?
24. Oes gennych chi iaith gyntaf arall?
 
25. Cyfarfod pobl sy'n rhannu'r un diwylliant / cefndir hil a chi
 
Iaith a Diwylliant
26. Ydych chi yn yr:
27.
28. Ydych chi angen rhagor o gymorth yn yr Ysgol / Coleg / Hyfforddiant / Gwaith?
29.
 
Addysg / Gwaith
30. Ydych chi'n cael cyfle i roi cynnig ar y pethau rydych eisiau eu gwneud?
31. Oes gweithgaredd rydych eisiau ei wneud?
 
32.
 
Gweithgareddau
33. Oes unrhyw un wedi trafod penderfyniadau eich Arolwg diwethaf efo chi?
34. Oeddech chi'n cytuno efo nhw?
35. Oes unrhyw beth rydych yn anhapus amdano ers yr Adolygiad diwethaf?
 
36. Oes unrhyw beth y byddech chi'n hoffi ei weld yn newid?
 
37. Os oes rhywbeth nad ydych chi'n deall am eich Adolygiad, fyddech chi eisiau i rywun ddod i siarad efo chi?
38. Ydch chi'n ei chael yn anodd gofn am help?
 
Ynglyn a'ch Adolygiad
39. Ydych chi'n gweld eich teulu neu eich ffrindiau?
40. Oes gennych chi gynllun ynglŷn â phryd fyddwch yn gweld eich teulu a'ch ffrindiau?
41. Yw eich gofalwyr yn eich helpu chi efo hyn?
42. Ydych chi'n fodlon â'r cynllun?
43. Oes unrhyw beth yr hoffech chi ei newid?
 
 
Teulu a Ffrindiau
44.
45.
46.