Bod Dan Ofal Dweud eich Dweud

Dweud eich Dweud

Eich Iechyd
  Sut ydych chi'n teimlo'r tu mewn? Ydych chi'n teimlo mor iach ag rydych chi eisiau?
  Ydych chi eisiau ein help ni wneud rhywbeth?
 
Ysgol
  Beth rydw i'n hoffi am fy ysgol a
beth nad ydw i'n ei hoffi am fy ysgol
Ticiwch wrth yr eitemau rydych yn eu hoffi neu nad ydych yn eu hoffi
  Hoffi   Ddim yn hoffi  
  Fy ysgol    
  Fy ngwersi    
  Fy athrawon    
  Mae gen i ffrindiau    
  Fy nghinio ysgol / pecyn bwyd    
 
Sut ie yw'r man rydych yn byw?
  Beth sy'n dda? Beth sydd ddim cystal?
  Hoffi   Ddim yn hoffi  
  Fy ystafell wely    
  Fy ngofalwr    
  Y pentref neu'r dref    
  Y plant sy'n byw efo mi    
  Y bwyd    
  Anifeiliaid Anwes    
   
  Ydyn   Nac ydyn  
  Yw pobl yn gwrando arnoch chi?    
  Oes unrhyw un yn eich helpu pan rydych yn sâl?    
   
  Hoffi   Ddim yn hoffi  
  Y pethau rydym yn gwneud gyda'n gilydd    
   
  Medraf   Na ferda  
  Fedrwch chi ddilyn diddordebau rydych yn eu hoffi?    
   
  Ydw   Nac ydw  
  Dwi'n cael fy hoff bethau    
   
  Ydyn   Nac ydyn  
  Mae fy ffrindiau'n cael dod draw i de    
   
  Clicia ar ran o’r neidr i ddangos pa mor aml rwyt ti’n gallu gweld neu siarad efo Mam neu Dad
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
  Clicia ar ran o’r neidr i ddangos pa mor aml rwyt ti’n gallu gweld neu siarad efo Brodyr neu Chwiorydd
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
  Clicia ar ran o’r neidr i ddangos pa mor aml rwyt ti’n gallu gweld neu siarad efo dy weithiwr Cymdeithasol
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
  Clicia ar ran o’r neidr i ddangos pa mor aml rwyt ti’n gallu gweld neu siarad efo dy IRO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
Hapusrwydd - Pethau rydych yn hapus ac yn anhapus amdanynt
 
 
 
  Ydych chi eisiau i mi ymweld?
 
 
 
 
dividing line