Dweud Eich Dweud - Fy Adolygiad Pathway

Fy Adolygiad Pathway

1. Ydych chi'n dod i'ch Adolygiad?
 
2. Ydych chi eisiau i mi ymweld â chi yn lle?
3.
4. Ble ydych chi eisiau i'ch Adolygiad gael ei gynnal?
 
5. Ydych chi eisiau rhywun i'ch helpu i ddweud sut rydych yn teimlo yn eich adolygiad?
Mael pobl ar gael i'ch helpu chi. Mae taflen am eiriolaeth yn y llyfryn hwn.
Ydych chi eisiau i ni gysylltu â nhw ar eich rhan?
 
Eich Cyfarfod Adolygiad
6.
7.
8.
 
Fy Adolygiad Pathway
Bod Dan Ofal
9. Os ydych chi'n dal dan ofal ac mewn gofal maeth, ydych chi'n gwybod pam rydych dan ofal?
10. Ydych chi'n gwybod ble mae'r cynllun tymor hir i chi a ble rydych chi'n mynd i fyw?
11. Os ydych chi'n byw'n annibynnol; ydych chi'n deall eich cynllun i'r dyfodol?
12.
 
 
13. Ydych chi mor iach ac rydych chi'n meddwl y dylech chi fod?
14. Oes rhywun fedrwch chi siarad efo nhw os ydych yn sâl, yn gofidio neu'n boenus?
 
15. Ydych chi eisiau i'r Nyrs Dan Ofal ymweld â chi i ateb unrhyw gwestiynau?
 
Iechyd
16. Ydych chi'n fodlon gyda'r lle rydych yn byw?
 
 
17.
   
18.
 
Y lle rydych yn byw

Fedrwn ni roi rhagor o help i chi gydag unrhyw un o'r pethau hyn?

19. Eich helpu chi i ddilyn eich crefydd a'ch arferion
20. Eich caniatáu i siarad eich iaith eich hun?
21. Ydych chi'n siarad Cymraeg fel eich iaith gyntaf?
22. Ydych chi eisiau derbyn eich adolygiad yn Gymraeg?
23. Oes gennych chi iaith gyntaf arall?
 
24. Cyfarfod pobl sy'n rhannu'r un diwylliant / cefndir hil a chi
 
Iaith a Diwylliant
25. Ydych chi yn yr:
26.
   
27. Ydych chi angen rhagor o gymorth yn yr ysgol / coleg / hyffordiant / gwaith?
 
 
Addysg / Gwaith
28. Ydych chi'n cael rhoi cynnig ar y pethau rydych eisiau eu gwneud?
29. Oes gweithgaredd rydych eisiau ei wneud?
 
30.
   
 
Gweithgareddau
31. Oes unrhyw un wedi trafod penderfyniadau eich Arolwg diwethaf efo chi?
32. Oeddech chi'n cytuno efo nhw?
33. Oes unrhyw beth rydych yn anhapus amdano ers yr Adolygiad diwethaf?
34. Oes unrhyw beth y byddech chi'n hoffi ei weld yn newid?
 
35. Os oes unrhyw beth nad ydych chi'n deall am eich Arolwg, fyddech chi eisiau i rywun ddod i siarad efo chi?
36. Ydych chi'n ei chael yn anodd gofyn am help?
 
Ynglyn a'ch Adolygiad
37. Ydych chi'n gweld eich teulu neu eich ffrindiau?
38. Ydych chi wedi gweld cynllun ynglŷn á phryd fyddwch yn gweld eich teulu a'ch ffrindiau?
39. Os oes gennych ofalwyr, ydyn nhw'n eich helpu gyda hyn?
40. Ydych chi'n fodlon á'r cynllun?
41. Beth fyddech chi'n hoffi ei newid?
 
 
Teulu a Ffrindiau
42.
   
 
43.
   
 
 

Byw yn Annibynnol

44.
45.
46. Ydych chi'n rheoli eich arian yn iawn?
47. Ydych chi eisiau help gyda sgiliau gosod cyllideb i reoli eich arian yn well?
48. Ydych chi angen help i lenwi ffurflenni tai?
 
Byw yn Annibynnol
49. Oes gennych chi rif yswiriant gwladol?
50. Oes gennych chi eich tystysgrif geni?
51. Oes gennych chi basport?
52. Oes gennych chi drwydded yrru?
53. Ydych chi eisiau help gydag un o'r rhain
 
54.