Llyfryn ymgynghori cyffreduinol i rieni

1.
2.
3. Ydych chi'n gwybod beth yw'r cynllun presennol ar gyfer eich plentyn/unigolyn ifanc?
4. Ydych chi'n gwybod beth yw'r cynllun tymor hir ar gyfer eich plentyn/unigolyn ifanc?
Ydych chi'n teimlo fod y lleoliad yn diwallu'r elfennau canlynol o anghenion eich plentyn/unigolyn ifanc?
5. Iechyd
 
6. Addysg
 
7. Trefn ddyddiol
 
8. Cysgu
 
9. Bwyta
 
10. Ymddygiad
 
11. Gweithgareddau
 
12. Cyfeillgarwch
 
13. Cyfathrebu gyda chi fel rhieni
 
14. Ydych chi'n fodlon gyda'r trefniadau cyswllt presennol
 
15. Oes yna unrhyw wasanaethau cefnogi yn gweithio gyda'ch teulu?
16.  
 
 
 
 
 
 
   
 
17. Ydych chi'n gwybod pam eu bod yn gweithio gyda'ch teulu?
18. Ydi'r cynllun yn glir?
19. Ydi eich teulu yn cynnig unrhyw gefnogaeth?
20. Ydych chi angen unrhyw gefnogarth, cymorth neu gyngor arall?
 
21. Ydych chi'n gwybod beth sydd i'w ddisgwyl ohonoch yn y cynllun?
22. Os Ydych, ydych chi'n credu bod y rhain yn realistig?
 
23. Ydych chi'n deall pa asesiadau sy'n cael eu cwblhau, a gan bwy?
24. Ydych chi'n dymuno canmol neu gwyno am y gwasanaeth?
 
25. Ydych chi'n dymuno cyfarfod y Swyddog Adolygu Annibynnol cyn y cyfarfod?
26.
 
dividing line