Ymgynghoriad ar gyfer gofalwyr seibiant byr

1.
2.
3.
4. Oes unrhyw feysydd wedi creu anhawster?
 
5.
6.
7. Ydych chi'n dymuno cael rhagor o wybodaeth am unrhyw feysydd o ymddygiad y plentyn / unigolyn ifanc?
 
8.
9. Oes unrhyw anawsterau pan rydych o gwmpas y lle: Mewn perthynas â
  Oes   Nac Oes  
  Lwfans teithio    
  Bathodyn Glas    
  Ffi fynediad    
  Arian poced    
10. Oes trefniadau ar waith rhwng teuluoedd ynglŷn â'r uchod?
11. Ydych chi'n rhoi meddyginiaeth?
12. Ydych chi'n cofnodi nyn
13. A yw'r trefnau cywir mewn grym?
14. Oes yna unrhyw broblemau yn ymwneud ag iechyd a diogelwch mewn perthynas â'r plentyn/unigolyn ifanc neu offer?
 
15. Ydych chi'n gwybod beth yw'r cynlluniau tymor hir ar gyfer y plentyn/unigolyn ifanc?
16. Ydych chi'n teimlo bod eich perthynas â'r gofalwr cynradd yn un gadarnhaol?
 
17.
18.
19. Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael digon o gymorth gan y Gweithiwr Cymdeithasol sy'n eich goruchwylio?
20. Ydych chi angen unrhyw help gyda hyfforddiant ac adnoddau i reoli'r lleoliad?
 
21. Ydych chi'n teimlo fod pobl yn gwrando ar eich barn a gweithredu arno?
22. Ydych Chi eisiau cael ymweliad gan eich swyddog Adolygu Annibynnol?
23.
24.
 
dividing line