Rhowch eich cod post isod i ddod o hyd i'ch dyddiad casglu sbwriel ac ailgylchu

Eich cod post


Gwyliau Banc

Bydd eich casgliadau sbwriel ac ailgylchu yn cael eu cynnal ar eich diwrnod arferol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a gynhwysir yn y chwiliad hwn yn gywir a chyfoes. Er hynny, ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu anhwylustod a achosir oherwydd yr wybodaeth a roddir yn y chwiliad hwn. Os ydych chi'n cael unrhyw drafferth, gadewch i ni wybod drwy'r ffurflen gysylltu.