Neidio iír cynnwys

Rhowch eich cod post isod i ddod o hyd i'ch dyddiad casglu sbwriel ac ailgylchuGwyliau Banc

Bydd eich casgliadau sbwriel ac ailgylchu yn digwydd ar eich diwrnod arferol heb law am dros wythnos y Nadolig ac wythnos y Flwyddyn Newydd. Gwiriwch eich calendr casgliadau i wybod ar ba ddiwrnod i roi eich gwastraff a'ch ailgylchu allan.


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a gynhwysir yn y chwiliad hwn yn gywir a chyfoes. Er hynny, ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu anhwylustod a achosir oherwydd yr wybodaeth a roddir yn y chwiliad hwn. Os ydych chi'n cael unrhyw drafferth, gadewch i ni wybod drwy'r ffurflen gysylltu.