Neidio i'r cynnwys
 

Rhowch Sgôr i’n Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau

Mae’r Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau yn falch i fod wedi derbyn gwobr am ragoriaeth mewn gwasanaeth i gwsmeriaid. Rydym bob amser yn awyddus i wella ein gwasanaethau a bydd eich adborth yn ein helpu ni.

Adolygir y ffurflenni adborth hyn yn fisol. Os oes angen ymateb prydlon i unrhyw ymholiad, cysylltwch â'r adran berthnasol yn uniongyrchol. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt ar ein gwefan: www.conwy.gov.uk
  Beth oedd eich rheswm dros gysylltu â ni?
Gallwch gadw golwg ar eich hawliad budd-daliadau gyda chyfrif ar-lein. Mae cofrestru yn gyflym ac yn hawdd.
www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Benefits-and-grants/Log-in-or-register-your-account.aspx
I derbyn eich bil Treth y Cyngor trwy e-bost cliciwch ar y ddolen  ymholiadau.e-filio.trethycyngor@conwy.gov.uk?subject=Os%20gwelwch%20yn%20dda%20cofrestrwch%20fi%20i%20fewn%20i'ch%20gwasanaeth%20E-Filio

Neu, os hoffech weld eich cyfrif Treth y Cyngor ar-lein, drwy ein gwefan, ewch i www.conwy.gov.uk/trethycyngor" www.conwy.gov.uk/trethycyngor
Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bellach gynnig y dewis i chi dderbyn eich Gwahanol Anfonebau mewn e-bost yn hytrach na thrwy'r post www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Paying-for-Sundry-Invoices/Sundry-invoices-ebilling-form.aspx" Bilio Electronig - Gwahanol Anfonebau
Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bellach gynnig y dewis i chi i dderbyn eich Hawliad Treth Annomestig ag e-bost yn hytrach na thrwy’r post. www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Report-Pay-Apply/Forms/Form-Electronic-Billing-NNDR-Opt-In.aspx

Debyd Uniongyrchol yw’r dull hawsaf o dalu Treth y Cyngor www.conwy.gov.uk/cy/Business/Business-Rates/Payment-by-Direct-Debit.aspx" Taliadau Debyd Uniongyrchol
  Sut wnaethoch chi gysylltu â ni?
 
 
  Pa sgôr fysech chi’n ei rhoi o ran ansawdd y gwasanaeth cwsmeriaid a dderbynioch chi?
 
  Pa sgôr fysech chi’n ei rhoi i lefel gwybodaeth ein staff?
 
  Pa sgôr fysech chi'n ei rhoi i'r amser a gymerwyd i'ch helpu chi?
 
  A wnaeth ein gwasanaeth ddiwallu’ch anghenion?
 
  Ar y cyfan, pa sgôr fysech chi’n ei rhoi i’n gwasanaeth?
 
  A fysech chi’n hoffi i rywun gysylltu â chi i drafod hyn yn fwy manwl?
  Nodwch y ffordd orau o gysylltu â chi:
   
   
   
Diogelu data: Rydym yn cydnabod mai dyma eich gwybodaeth bersonol ac mae cyfrifoldeb arnom dan ddeddfwriaeth Diogelu Data cyfredol i reoli eich gwybodaeth yn gywir ac yn ddiogel. Rydym o ddifrif am ein cyfrifoldebau. Bydd y wybodaeth a ddarparwyd gennych ond yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi am y gwasanaeth hwn a ni fydd yn cael ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod yn rhaid gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

I weld yr hysbysiad preifatrwydd llawn a mwy, ewch i www.conwy.gov.uk/cy/Council/Access-to-Information/Privacy-Notices/How-Conwy-County-Borough-Council-uses-your-Information.aspx
 
   
  Clirio atebion o'r dudalen yma