Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Taliadau Debyd Uniongyrchol

Taliadau Debyd Uniongyrchol


Summary (optional)
Debyd Uniongyrchol yw’r dull hawsaf o dalu Treth y Cyngor.
start content
Talwch eich Treth y Cyngor ar-lein
Ewch

Dewiswch pryd i dalu

Gellir talu Trethi Busnes yn flynyddol, bob hanner blwyddyn neu'n fisol ar naill ai'r 16eg neu'r 28ain o'r mis

Cofrestrwch dros y ffôn

Cysylltwch â swyddfa Drethi Annomestig ar (01492) 576609 hefo'ch manylion banc yn barod. Anfonir cadarnhad atoch o fewn tri diwrnod gwaith, gan roi rhestr o'r holl ddyddiadau a symiau talu cadarnhad atoch o fewn tri diwrnod gwaith, gan roi rhestr o'r holl ddyddiadau a symiau talu.

end content