Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Iechyd yr Amgylchedd Iechyd a Diogelwch Tyllu'r croen, tatŵio ac aciwbigo

Tyllu'r Croen


Summary (optional)
Tyllu’r croen, tatŵio, aciwbigo, tyllu clustiau, tatŵio lled barhaol, electrolysis
start content

Er mwyn cynnig y triniaethau canlynol yng Nghonwy, mae'n rhaid i'r person a’r adeiladau gael eu cofrestru gyda Thîm Diogelu'r Cyhoedd:

 • aciwbigo     
 • tatŵio
 • tyllu cosmetig gan gynnwys tyllu clustiau
 • electrolysis
 • lliwio croen lled barhaol

Mae cofrestru yn cael ei lywodraethu gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982.

Sut i wneud cais

Ffioedd

 • Y gost i gofrestru'r busnes ar gyfer gweithgareddau tyllu croen yn £120.
 • Y gost ar gyfer pob person unigol yw £60.
 • Mae trwyddedau, unwaith a gyhoeddwyd, yn cael eu hadnewyddu am ddim bob 2 flynedd, a thystysgrif newydd yn cael ei chyhoeddi.     

Cymhwyster

 • Nid oes unrhyw bwerau i wrthod cofrestriad, ond mae’r arfer yn cael ei reoli drwy gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol, ac mewn rhai achosion, is-ddeddfau lleol. Bydd angen i chi hefyd roi manylion unrhyw euogfarnau blaenorol.
 • Bydd angen i ymgeisydd ystyried a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gweithgaredd arfaethedig. Dylent gysylltu â'r adran gynllunio i drafod a fydd angen caniatâd.

Dogfennau Ategol

Dylai'r dogfennau canlynol hefyd gael eu cyflwyno gyda'ch cais:

 • Tystysgrifau hyfforddiant
 • Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
 • Ffurflen Ganiatâd
 • Taflen Cyngor Ar ôl Gofal

Prosesu ac Amserlenni

 • Bydd archwiliad yn cael ei wneud gan swyddog awdurdod lleol o fewn 28 diwrnod o dderbyn y cais. Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn y graddfeydd amser hyn, llenwch ein ffurflen ymholiad ar-lein.  
 • Nid yw caniatâd dealledig yn berthnasol felly mae'n rhaid i'ch cais gael ei brosesu gan yr awdurdod cyn y gellir ei ganiatáu.

Mae'n anghyfreithlon cynnal tyllu cosmetig, tatŵio, lliwio croen, aciwbigo neu electrolysis, oni bai bod y cofrestriad wedi'i gymeradwyo'n ffurfiol.

Deddfwriaeth ac Amodau

Rhoi gwybod am broblem

Canllaw pellach:

end content