Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Datganiad hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd


Summary (optional)
start content

Rydym ni’n gweithio’n galed iawn i sicrhau bod y safle hwn yn hawdd i’w defnyddio ac yn hygyrch. Gallwch hefyd newid gosodiadau eich porwr gwe neu’ch dyfais i wella’ch profiad yn unol â’ch anghenion a’ch dewisiadau. Mae gwefan AbilityNet yn cynnig cymorth a chanllawiau ar gyfer y canlynol:

Manylion Technegol

Rydym ni’n ceisio cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.0 W3C. Mae dyluniad y safle yn ymatebol ac mae cynllun ein tudalennau gwe yn newid yn dibynnu ar a ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur, llechen electronig neu ffôn symudol.  

Er diogelwch a chydweddoldeb, rydym ni’n awgrymu eich bod chi’n diweddaru eich system weithredu a’ch porwr gwe yn rheolaidd. Gallwch dderbyn gwybodaeth am ddiweddaru porwyr gwe yn https://www.whatismybrowser.com.

Mae’r rhan fwyaf o’r dogfennau y gallwch chi eu lawrlwytho ar ein safle ar ffurf dogfen gludadwy (PDF). Bydd llawer o borwyr gwe yn agor y dogfennau hyn yn awtomatig ond mae modd i chi hefyd lawrlwytho meddalwedd darllen Abdobe yn rhad ac am ddim. Gellir lawrlwytho darllenyddion dogfennau Microsoft Office yma.

Nid oes gennym ni ryddid i ddatblygu pob rhan o’r safle. Mae’n bosibl y byddem yn defnyddio offer fel YouTube neu Vimeo i ddangos fideos. Mae rhai o'r systemau a ddefnyddiwn ar gyfer pethau fel taliadau, mapio, ymgeisio am swyddi neu chwilio am geisiadau cynllunio (i enwi ond rhai) yn cael eu darparu gan drydydd parti. Er ein bod ni wastad yn pwysleisio pwysigrwydd hygyrchedd a defnyddioldeb, rydym ni’n aml iawn yn dibynnu ar gyflenwyr y systemau hyn i ddiweddaru eu meddalwedd. Hefyd, nid oes gennym ni reolaeth dros y gwefannau allanol y mae gennym ni ddolenni atynt.

Cysylltwch â ni

Ar waelod pob tudalen fe welwch chi fotwm ‘Gwerthuso’r dudalen’ y gallwch chi glicio arno i awgrymu ffyrdd y gallwn ni wella’r wybodaeth. Os ydych chi’n cael problemau wrth ddefnyddio’r safle hwn, rhowch wybod i ni yn defnyddio’r ffurflen adborth.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy