Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Fy Nghonwy

Fy Nghonwy


Summary (optional)
start slider
start slider end slider
end slider
start grid
Gallwch ddefnyddio eich Cyfrif Fy Nghonwy ar eich cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar i wneud ceisiadau gwasanaeth i’r cyngor a rheoli eich ceisiadau ar-lein. 

Bydd creu cyfrif yn arbed amser i chi, gan lenwi eich gwybodaeth gyswllt yn awtomatig wrth lenwi ffurflenni a gallwch weld cofnod o bob cais rydych wedi’u cyflwyno i ni. Byddwch hefyd yn gallu gweld eich dyddiadau casglu biniau nesaf ar y dudalen hafan, ar ôl i chi fewngofnodi. 

Nid oes rhaid i chi greu cyfrif ar gyfer defnyddio platfform newydd Fy Nghonwy, ond rydym yn argymell eich bod yn gwneud hynny. 

start grid


end grid

start grid-more

end grid-more
end grid