Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Restrictions Business Fund

Y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau


Summary (optional)
start content

Estyniad Cronfa Fusnes Cyfyngiadau 25 Ionawr i ddiwedd Mawrth 2021


Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 12 Mawrth 2021, mae Cronfa Cyfraddau Annomestig (NDR) y Gronfa Busnes Cyfyngiadau ar gyfer sectorau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth (NERHLT) nad ydynt yn hanfodol wedi cael eu hymestyn i ddarparu un taliad atodol i helpu busnesau yr effeithir arnynt trwy gyfyngiadau coronafirws i gwrdd â chostau gweithredu sy'n dod o fewn blwyddyn ariannol 2020/21 hyd 31 Mawrth 2021.

Nodwch: lle bo'n ymarferol, bydd busnesau cymwys sydd wedi derbyn grantiau 'Cyfyngiadau' o'r blaen yn derbyn taliadau awtomatig. Wrth gyrchu'r ffurflen ar-lein, gofynnir ichi gyflenwi'ch cyfeirnod NNDR a byddwch yn cael gwybod a fyddwch yn derbyn taliad awtomataidd ai peidio.

 

Gellir darllen gwybodaeth am ganllawiau / cymhwysedd yma


Rydym yn gweinyddu un gronfa grant:

Grant Cyfraddau Annomestig y Gronfa Busnes Cyfyngiadau: ar gyfer Busnesau sydd â safleoedd busnes wedi'u cofrestru â Chyfraddau Busnes (gan gynnwys y rhai sy'n derbyn rhyddhad ardrethi) ac sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd.

 

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy