Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Seddi Gwag Cyngor Tref Bae Colwyn - ward Dinarth: Datganiad o Ganlyniadau'r Bleidlias

Cyngor Tref Bae Colwyn - ward Dinarth: Datganiad o Ganlyniadau'r Bleidlias


Summary (optional)
start content

Datganiad o Ganlyniadu'r Bleidlas

Cyngor Tref Bae Colwyn - Ward Dinarth

Etholiad ar gyfer 1 Cynghorydd Tref
Dyddiad yr Etholiad:  Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023


Rydw i, Sian Williams, sef y Dirprwy Swyddog Canlyniadau yn yr etholiad uchaf, yn rhoi rhybudd drwy hun for y nifer a ganlyn o bleidleisiau wedi'u cofnodi ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad uchod:

Ymgeiswyr
Enw'r YmgeisyddDisgrifiad (os o gwbl)Cyfandswm PleidleisiauCanlyniad

ASHE
Phillip
commonly known as ASHE, Phillip

Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 280  Etholwyd

MAHONY
Susan Ira
commonly known as MAHONY, Sue

Welsh Labour / Llafur Cymru 199 Heb ei ethol

 

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:
Y rheswm dros wrthod y papur pleidleisio Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 
A: heb farc swyddogol   0
B: pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr   1 
C: ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr i'i herwydd   0 
D: heb farc neu'n gwbl annilys oherwydd ansicrwydd   2
E: gwthodwyd yn rhannol   0
Cyfanswm   3


Ac yr wyf yn datgan drwy hyn fod yr Ymgeisydd uchod wedi'i ethol yn briodol dros y Gymuned a enwyd.

Sian Williams
Dirprwy Swyddog Canlyniadau

Rhun ap Gareth
Swyddog Canlyniadau
Dyddiad:  30 Tachwedd 2023

Cyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU

end content