Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Seddi Gwag Cyngor Tref Bae Colwyn - Ward Eirias: Datganiad o Ganlyniadau'r Bleidlais

Cyngor Tref Bae Colwyn - Ward Eirias: Datganiad o Ganlyniadau'r Bleidlais


Summary (optional)
start content

Datganiad o Ganlyniadau'r Bleidlais

Cyngor Tref Bae Colwyn - Ward Eirias

Etholiad ar gyfer 1 Cynghorydd Cymuned
Dyddiad yr Etholiad: Dydd Iau, 11 Ebrill 2024

Rydw i, Sian Williams, sef y Dirprwy Swyddog Canlyniadau yn yr etholiad uchod, yn rhoi rhybudd drwy hyn fod y nifer a ganlyn o bleidleisiau wedi'u cofnodi ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad uchod.

Ymgeiswyr
Enw'r YmgeisyddDisgrifiad (os o gwbl)Cyfanswm PleidleisiauCanlyniad

MITCHELL
Iain Charles

Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 296 Etholwyd

PRESTON
Ulysses

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 196 Heb ei ethol

 


Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn
RheswmCyfanswm Pleidleisiau
 A: heb farc swyddogol  0
 B: pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr  0
 C: ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr o'i herwydd  0
 D: heb farc neu'n gwbl annilys oherwydd ansacrwydd  4
 Cyfanswm  4


Ac yr wyf yn datgan drwy fod yr Ymgeisydd uchod wedi'i ethol yn briodol dros y Gymuned a enwyd

Sian Williams
Dirprwy Swyddog Canlyniadau

end content