Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffioedd a Chostau Mynwentydd a'r Amlosgfa


Summary (optional)
Ceir manylion am ffioedd a chostau cyfredol pob un o fynwentydd, cofebion ac amlosgfa Conwy yn y dogfennau amgaeedig.
start content

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01492 577733 neu anfon e-bost at GwasanaethauProfedigaeth@conwy.gov.uk neu drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Manylion am Gostau Angladd

Gall cost gyffredinol angladd amrywio o ran pris yn dibynnu ar ofynion yr unigolyn. I gael syniad cyffredinol o'r gost bosib, ewch i: Your Funeral Choice 

end content