Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaethau Angladd


Summary (optional)
start slider

end slider
start grid

Amlosgfa a Mynwentydd
Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn ar agor i aelodau uniongyrchol o'r teulu yn unig, gydag uchafswm o 20 o bobl. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar hylendid a phellhau cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.
Bydd pob claddedigaeth yn wasanaeth ar lan y bedd yn unig, ar gyfer aelodau agos o'r teulu yn unig.
Rydym nawr yn gallu cynnig y dewis o wasgaru llwch yn amlosgfa Bron Y Nant a chladdu llwch ar safle Bron Y Nant a phob un o’n mynwentydd eraill. Mae canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy