Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaethau Angladd


Summary (optional)
start slider

end slider
start grid

Amlosgfa a Mynwentydd

Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn yn gallu derbyn uchafswm o 100 o bobl bellach. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar wisgo gorchuddion wyneb, hylendid a phellhau cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.

Nid oes cyfyngiad ar nifer y bobl all fod yn bresennol mewn claddedigaeth.

start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid