Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhestr o doiledau cyhoeddus yn Sir Conwy


Summary (optional)
start content
TrefLlePost Code Cyfleusterau i Bobl Anabl Cyfleusterau Newid Clytiau BabanodGwybodaeth Arall 
Abergele  Water Street  LL22 7LD  Oes Nac oes  
Bae Colwyn Y Promenâd Canolog, ger mynedfa'r hen bier LL29 8DF  Oes  Oes  Tâl 50 ceiniog
Bae Colwyn Y Promenâd, (Nant Eirias) Gyferbyn â Phorth Eirias (Hen Golwyn) LL29 8DF  Oes  Oes   
Bae Colwyn Maes parcio Ivy Street LL29 8DE  Oes  Nac oes   
Bae Colwyn Caffi Horizon Shine, Y Promenâd LL29 8HF  Oes  Oes (i'r ddau ryw) Tâl 50 ceiniog 
Betws y Coed Cae Llan, Ffordd yr Orsaf LL24 0AE  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Betws y Coed Pont y Pair  LL24 0BW  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Capel Curig Snowdon View, yng nghefn Pinnacle Cafe LL24 0EN  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Cerrigydrudion Tan Lan  LL21 9TG  Oes Nac oes   
Conwy  Cei Conwy LL32 8BE  Oes Nac oes   
Conwy Canolfan Groeso, Adeiladau Muriau, Vicarage Road LL32 8LD  Oes  Nac oes Tâl 50 ceiniog 
Cyffordd Llandudno Maes parcio Osbourne Road gyferbyn â swyddfa'r post LL31 9DU  Oes  Nac oes   
Deganwy Croesfan Reilffordd, Marine Crescent LL31 9BY  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Dolwyddelan Ger Swyddfa’r Post, A470 LL25 0NJ Oes Nac oes Rhedir gan y Cyngor Cymuned
Dwygyfylchi Ffordd Fairy Glen / Hen Ffordd Conwy LL34 6YU  Oes Nac oes  
Eglwysbach Maes Llan  LL28 5UB  Nac oes Nac oes  
Llanddulas Maes parcio’r traeth LL28 8HD Nac oes Nac oes   
Llandrillo yn Rhos Pwll Padlo, Marine Drive LL28 4NL Nac oes Nac oes   Ar agor rhwng y Pasg a mis Medi
Llandrillo yn Rhos Promenâd Llandrillo yn Rhos ger y Ganolfan Croeso LL28 4EN Oes  Oes   
Llandudno George Street  LL30 2UP  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Llandudno Gerddi’r Gogledd Orllewin, Mostyn Street LL30 2NL  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Llandudno Canolfan Ymwelwyr Y Gogarth LL30 2XF  Oes Oes Codir tâl o 50 ceiniog (toiled allanol).
Mae’r toiledau mewnol yn agor a chau ar yr un pryd â'r orsaf dramiau
Llandudno Pwll Padlo Traeth y Gogledd, The Parade  LL30 3AA  Oes Oes  
Llandudno  West Parade, Penmorfa LL30 2BG  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Llandudno  Gerddi Haulfre LL30 2HT  Oes Nac oes  
Llandudno  Y Fach, Gerddi’r Fach LL30 1RU  Oes Oes  
Llandudno  Eglwys Sant Tudno, St Tudno’s Road, Y Gogarth LL30 2XF  Nac oes  Nac oes  
Llanefydd  Maes Parcio Neuadd Gymunedol LL16 5ES  Nac oes  Nac oes  
Llanelian yn Rhos  Ger y cae chwarae LL29 8YG  Oes Nac oes Ar agor rhwng y Pasg a mis Medi
Llanfairfechan Mynwent Rhandir Hedd, Ffordd Aber LL33 0HR  Nac oes  Nac oes  
Llanfairfechan  Village Road (gyferbyn â Neuadd y Dref) LL33 0AA  Oes Nac oes  
Llanfairfechan  Promenâd LL33 0BY  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Llanfairfechan  Ffordd yr Orsaf LL33 0BE Nac oes   Nac oes  
Llanfair TH  Lôn yr Ysgol  LL22 7BP  Oes Nac oes   
Llangernyw  Yn agos at yr ysgol LL22 8PP  Oes Oes Cynllun Cymunedol
Llanrhos  Mynwent Lawnt LL30 2YG Oes Nac oes  
Llanrwst  Heol Watling LL26 0LS  Oes Nac oes  
Llanrwst  Parc Gwydir LL26 0HJ  Oes Nac oes Ar gau pan fo perygl o lifogydd
Llanrwst  Mynwent Cae’r Melwr LL26 0SD  Nac oes   Nac oes  
Penmachno  Y Stryd Fawr LL24 0UF  Oes Oes Rhedir gan y Cyngor Cymuned      Tâl 50 ceiniog
Penmaenmawr  Maes Parcio Fernbrook Road LL34 6DA  Oes Nac oes    
Penmaenmawr  Y Promenâd, ger y Clwb Hwylio  LL34 6NJ  Oes Nac oes Ar agor rhwng y Pasg a mis Medi
Penmaenmawr  Promenâd, ger y pwll padlo LL34 6NJ  Oes Oes  
Penmaenmawr  Mynwent Tan y Foel LL34 6YF  Oes Nac oes  
Pensarn  Y Promenâd LL22 7PP  Oes Nac oes  
Pentrefoelas  Ger y maes parcio a’r cae chwarae LL24 0LE  Oes Oes Tâl 50 ceiniog  
Rowen  Ystâd Llanerch LL32 8YA  Nac oes  Nac oes Ar agor rhwng y Pasg a mis Medi 
Tywyn  Sandbank Road  LL22 9JA  Oes Oes Tâl 50 ceiniog
Trefriw  Ffordd Gower LL27 0RZ  Oes Oes   
Ysbyty Ifan  Ger y cae chwarae LL24 0NP  Nac oes  Nac oes  

 

end content