Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
Mae’r mwyafrif o’n toiledau cyhoeddus ar agor.
start content

Mae’r mwyafrif o’n toiledau cyhoeddus ar agor dros ein hamseroedd agor arferol dros y gaeaf.

Mae’r toiledau hyn ar gau ar hyn o bryd:

  • Abergele – Water Street (yn aros i gael ei drwsio)
  • Cerrigydruddion (yn aros i gael ei drwsio)
  • Llandudno Junction (ar gau o ganlyniad i fandaliaeth)
  • Llanelian Yn Rhos (yn aros i gael ei drwsio)
  • Llanfair TH (gwaith adnewyddu)
  • Llanfairfechan – Promenâd (yn aros i gael ei drwsio)
  • Pentrefoelas (yn aros i gael ei drwsio)


Oriau agor

  • Yn cael eu hagor rhwng 07:30 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
  • Yn cael eu cau rhwng 16:30 a 17:30 (dibynnu ar leoliad)
  • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan

Toiledau cyhoeddus yng Nghonwy (PDF 1.34Mb)


Cwestiynau Cyffredin am Doiledau Cyhoeddus

Beth fydd angen i mi ei wneud i gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio’r toiledau?

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar yr arwyddion. Bydd hyn yn dweud wrthych chi faint o bobl all fynd i mewn ar yr un pryd, lle i aros a lle i gerdded. Mae’n bwysig iawn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a golchi eich dwylo'n drylwyr.

Beth ydych chi’n ei wneud i gadw’r toiledau mewn cyflwr diogel i’w defnyddio?

Os yw bloc toiled yn fach, dim ond un person fydd yn cael mynd i mewn ar y tro. Rydym wedi gosod arwyddion i ddangos lle dylech chi aros a pha ffordd i gerdded.

Bydd rhai o'r wrinalau, sinciau a chuddyglau wedi’u cau i ffwrdd, plîs peidiwch â cheisio eu defnyddio.

Oes angen i mi dalu ac os felly, sut?

Mae'n rhaid talu i ddefnyddio rhai o'n cyfleusterau. Mae cyfarwyddiadau ar y drws ar sut i ddefnyddio’r peiriant talu gyda darnau arian. Ceisiwch beidio dal y drysau ar agor - bydd hyn yn gwneud niwed i’r cloeon ac yn golygu na fydd modd defnyddio’r toiledau.

Pam nad oes yna rywun yn gofalu am bob toiled?

Bydd staff ar y safle drwy’r dydd yn y cyfleusterau prysuraf a bydd staff eraill yn teithio rhwng toiledau.


Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd.

Nid yw pob busnes sy’n rhan o'r Cynllun Toiledau Cymunedol ar agor ar hyn o bryd.

toilet-imageMae croeso i chi ddefnyddio'r toiledau hyn am ddim os ydych yn gweld yr arwydd hwn.

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy