Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
Rydym yn darparu ac yn cynnal 43 o doiledau cyhoeddus ledled Conwy. Mae'r cyfleusterau yn cael eu glahau ddwywaith y dydd, saith niwrnod yr wythnos ac maent yn agored gydol y flwyddyn, ar wahân i Ddydd Nadolig a Dydd Calan. 
start content

Mae ein toiledau cyhoeddus i gyd ar agor heblaw am:

Cyffordd Llandudno - Osbourne Road
Llanfair TH - Lôn yr Ysgol
Llanrwst - Heol Watling 
Llanrwst - Parc Gwydir

Mae angen atgyweirio neu adnewyddu’r toiledau hyn cyn y gallwn eu hagor.

Oriau agor: 9am tan 5pm


Toiledau cyhoeddus yng Nghonwy
 (PDF 1.34Mb)

Cwestiynau Cyffredin am Doiledau Cyhoeddus

Beth fydd angen i mi ei wneud i gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio’r toiledau?

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar yr arwyddion. Bydd hyn yn dweud wrthych chi faint o bobl all fynd i mewn ar yr un pryd, lle i aros a lle i gerdded. Mae’n bwysig iawn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a golchi eich dwylo'n drylwyr.

Pa mor aml fydd y toiledau’n cael eu glanhau?

Byddwn yn glanhau’r toiledau’n fwy rheolaidd nag arfer, o leiaf 3 gwaith y dydd.

Beth ydych chi’n ei wneud i gadw’r toiledau mewn cyflwr diogel i’w defnyddio?

Os yw bloc toiled yn fach, dim ond un person fydd yn cael mynd i mewn ar y tro. Rydym wedi gosod arwyddion i ddangos lle dylech chi aros a pha ffordd i gerdded.

Bydd rhai o'r wrinalau, sinciau a chuddyglau wedi’u cau i ffwrdd, plîs peidiwch â cheisio eu defnyddio.

Beth yw’r oriau agor?Pam mae’r rhain yn fyrrach nag arfer?

Ar hyn o bryd mae’r toiledau ar agor rhwng 9am a 5pm a byddant ar gau am gyfnodau byr er mwyn eu glanhau. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu cyfleusterau glân a diogel i chi eu defnyddio.

Oes angen i mi dalu ac os felly, sut?

Mae'n rhaid talu i ddefnyddio rhai o'n cyfleusterau. Mae cyfarwyddiadau ar y drws ar sut i ddefnyddio’r peiriant talu gyda darnau arian. Ceisiwch beidio dal y drysau ar agor - bydd hyn yn gwneud niwed i’r cloeon ac yn golygu na fydd modd defnyddio’r toiledau.

Pam nad oes yna rywun yn gofalu am bob toiled?

Mae gennym ni 43 o doiledau cyhoeddus a does gennym ni ddim digon o arian i'w staffio nhw i gyd drwy’r amser. Bydd staff ar y safle drwy’r dydd yn y cyfleusterau prysuraf a bydd staff eraill yn teithio rhwng toiledau.

 

Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd.

Nid yw pob busnes sy’n rhan o'r Cynllun Toiledau Cymunedol ar agor ar hyn o bryd.

toilet-imageMae croeso i chi ddefnyddio'r toiledau hyn am ddim os ydych yn gweld yr arwydd hwn.

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy