Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
start content

Bydd ein toiledau cyhoeddus ar gau ddydd Llun 19 Medi i roi cyfle i’n staff dalu teyrnged ar achlysur Angladd Gwladol y diweddar Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Mae ein toiledau cyhoeddus i gyd ar agor heblaw am:

 • Bae Colwyn, Ivy Street - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Cyffordd Llandudno - ar gau o ganlyniad i fandaliaeth
 • Eglwysbach - ar gau dros
 • Llandudno, Canolfan Ymwelwyr Y Gogarth (allanol) - yn aros i gael eu trwsio
 • Llanfairfechan, Ffordd yr Orsaf - yn aros i gael eu trwsio
 • Llanrwst, Parc Gwydir - yn aros i gael eu hailddatblygu
 • Tywyn, Sandbank Road - mae cyfleusterau dros dro ar gael, dim cyfleusterau anabl

Rhestr o doiledau cyhoeddus yng Nghonwy  (PDF 1.34Mb)


Oriau agor

Yn ystod misoedd yr haf (o’r Pasg tan yr wythnos gyntaf ym mis Medi)

 • Yn cael eu hagor rhwng 07:00 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
 • Yn cael eu cau rhwng 19:00 a 21:00 (dibynnu ar leoliad)

Yn ystod misoedd y gaeaf (o’r ail wythnos ym mis Medi tan y Pasg)

 • Yn cael eu hagor rhwng 07:30 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
 • Yn cael eu cau rhwng 16:30 a 17:30 (dibynnu ar leoliad)
 • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan

Cwestiynau Cyffredin am Doiledau Cyhoeddus

Oes angen i mi dalu ac os felly, sut?

Mae'n rhaid talu i ddefnyddio rhai o'n cyfleusterau. Mae cyfarwyddiadau ar y drws ar sut i ddefnyddio’r peiriant talu gyda darnau arian. Ceisiwch beidio dal y drysau ar agor - bydd hyn yn gwneud niwed i’r cloeon ac yn golygu na fydd modd defnyddio’r toiledau.

Pam nad oes yna rywun yn gofalu am bob toiled?

Bydd staff ar y safle drwy’r dydd yn y cyfleusterau prysuraf a bydd staff eraill yn teithio rhwng toiledau.

Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd.

Nid yw pob busnes sy’n rhan o'r Cynllun Toiledau Cymunedol ar agor ar hyn o bryd.

toilet-imageMae croeso i chi ddefnyddio'r toiledau hyn am ddim os ydych yn gweld yr arwydd hwn.

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content