Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
Rydym yn darparu ac yn cynnal 52 o doiledau cyhoeddus ledled Conwy. Mae'r cyfleusterau yn cael eu glahau ddwywaith y dydd, saith niwrnod yr wythnos ac maent yn agored gydol y flwyddyn, ar wahân i Ddydd Nadolig a Dydd Calan. 
start content

Sylwch: Mae’r toiledau ar Ffordd y Foryd, Bae Cinmel ar gau.

Yn ystod misoedd y gaeaf (yr ail wythnos ym Medi hyd at y Pasg)

  • Ar agor rhwng 07:30 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
  • Ar gau rhwng 16:30 a 17:00 (dibynnu ar leoliad)
  • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan

Yn ystod misoedd yr haf: (o’r Pasg tan yr wythnos gyntaf ym mis Medi)

  • Ar agor rhwng 07:00 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
  • Ar gau rhwng 19:00 a 21:00 (dibynnu ar leoliad)


Toiledau cyhoeddus yng Nghonwy (PDF 1.34Mb)

Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd. 

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy