Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau priffyrdd


Summary (optional)
Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith ar y briffordd (gan gynnwys y llwybr troed) rhaid i chi gael trwydded.
start content

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • gosod sgipiau ar y briffordd
  • codi neu dynnu sgaffald neu balis
  • gosod craeniau
  • craeniau bach codi pobl a llwyfannau symudol ar y briffordd
  • defnyddio goleuadau traffig dros dro
  • gellir caniatáu trwydded i gloddio yn y briffordd, gosod neu atgyweirio cyfarpar yn y briffordd hefyd.

Mae Gwaith Ffordd yn rhoi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ar gyfer cau ffyrdd neu waharddiadau parcio i waith ffordd a digwyddiadau hefyd.

Sut i wneud cais

Dewiswch y math o drwydded o'r tabl isod. Gallwch lawrlwytho pecyn cais, a dylid ei gwblhau’n llawn (gan ddefnyddio’r rhestr wirio lle bo hynny’n briodol) a’i he-bostio at: gwaithstryd@conwy.gov.uk

Dylid talu wedyn drwy siec neu archeb bost, wedi’i chyfeirio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'i gyrru at:

Gwaith Ffordd Yr Amgylchedd,
Ffyrdd a Chyfleusterau
Swyddfeydd Mochdre
Conway Road
Mochdre
LL28 5AB

Trwyddedau priffordd

Enw’r drwyddedDisgrifiadCost y drwyddedAmser prosesuPecyn cais
Craen, craen bach a llwyfan symudol I ddefnyddio un o’r llwyfannau a enwir ar y briffordd / droedffordd £97 3 diwrnod gwaith (lleiafswm) Gwneud Cais
Trwydded sgaffald Gosod sgaffald ar eiddo ar ochr y briffordd / droedffordd £45 + £10 gwaharddiad parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded) 2 ddiwrnod gwaith Gwneud Cais
Trwydded Adran 50 Gosod yfarpar newydd yn y briffordd   £410 15 diwrnod gwaith (lleiafswm) Gwneud Cais
Trwydded Adran 50 Gosod yfarpar newydd yn y briffordd   £410 15 diwrnod gwaith (lleiafswm) Gwneud Cais
Trwydded Adran 50 Gosod yfarpar newydd yn y briffordd   £410 15 diwrnod gwaith (lleiafswm) Gwneud Cais
Trwydded Adran 50 Gosod cyfarpar newydd yn y briffordd   £410 15 diwrnod gwaith (lleiafswm) Gwneud Cais
Trwydded Adran 171 Atgyweirio neu amnewid cyfarpar presennol £225 15 diwrnod gwaith (lleiafswm) Gwneud Cais
Trwydded Adran 171b Gollwng deunyddiau adeiladu / peiriannau ar y briffordd £97 5 diwrnod gwaith Gwneud Cais
Trwydded sgip Gosod sgip ar y briffordd   £30+ £10 gwaharddiad parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)     2 ddiwrnod gwaith Gwneud Cais

 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro

Math o drwyddedY cyfnod o amser y mae’r drwydded yn ei gwmpasuCostPecyn cais

Drwy Hysbysiad (os ydych angen eich trwydded am 3 diwrnod neu lai)

3 diwrnod neu lai £450 Gwneud Cais
Drwy Orchymyn (os ydych angen eich trwydded am ddim mwy na 18 mis) Dim mwy na 18 mis £1,600 Gwneud Cais
Hysbysiad Brys (os oes arnoch angen eich trwydded yn syth) Dim mwy na 21 mis, yna gorchymyn 18 mis posibl £450

Gwneud Cais

Cymalau Heddlu Tref (digwyddiad dielw / cymunedol) 3 diwrnod Dim tâl (gan fod prosesu yn cael ei weld fel cyfraniad y Cyngor tuag at y digwyddiad) Gwneud Cais

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy