Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles


Summary (optional)
Rhagor o wybodaeth am y Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles, a sut mae'n rhyngweithio â Phartneriaeth Pobl Conwy.
start content

Beth yw’r Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles?

Mae'r Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles yn rhan o bartneriaeth ehangach ac mae'n cael ei chefnogi gan Gefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy,  y Cyngor Gwirfoddol lleol sy’n cefnogi grwpiau gwirfoddol a’r trydydd sector.

Mae’r rhwydwaith yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen iechyd, gofal cymdeithasol a lles drwy:

  • Gyfarfodydd rhwydweithio chwarterol sy'n agored i bob grŵp gwirfoddol a chymunedol sy'n gweithio gydag iechyd, gofal cymdeithasol a lles a budd-ddeiliaid sydd â diddordeb
  • Gwybodaeth drwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol ac e-fwletin CGGC a newyddlenni Partneriaeth Pobl Conwy
  • Dulliau i sicrhau cynrychiolaeth y sector gwirfoddol ar grwpiau cynllunio strategol, grwpiau tasg a gorffen, fel sy’n berthnasol

Sut y gall eich sefydliad gymryd rhan?

Am fwy o wybodaeth, ac i gofrestru eich grŵp gwirfoddol, cysylltwch ag Ann Westmoreland neu Geraint Davies

E-bost: annwestmoreland@cvsc.org.uk / geraintdavies@cvsc.org.uk

Ffôn: 01492 523849 / 574096

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Yr Hen Orsaf Heddlu
7 Rhiw Road
Bae Colwyn
Conwy
LL29 7TG

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content