Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhaglen Gwaith Amdani


Summary (optional)
Mae’r Tîm Gwaith Amdani yn darparu cefnogaeth i bobl ynghylch amrywiaeth eang o faterion sydd am gael mynediad at waith, gwirfoddoli a hyfforddiant.
start content

Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl gyda:

 1. rhwystr sylweddol i weithio, gwirfoddoli neu hyfforddiant
 2. y di-waith
 3. Byw yn Sir Conwy
 4. Bod yn 16 oed neu hŷn
 5. Dymuno dechrau ar y daith i chwilio am waith.

Gall cefnogaeth gynnwys:

 • Cyfarfodydd gyda chi i weithio ar eich cynllun unigol
 • Gwella hyder a hunan-barch
 • Cyfleoedd hyfforddi i wella sgiliau
 • Gwirfoddoli a lleoliadau gwaith i gael profiad gwaith ymarferol
 • Sgiliau chwilio am swyddi ac ysgrifennu CV
 • Technegau cyfweliad

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar

Ffôn: (01492) 576360

E-bost: gwaith.amdani@conwy.gov.uk

Ein tudalen Facebook

Rhaglen atgyfeirio gwaith amdani (Cymraeg) 

Dogfen llwybr cyfranogwr (Bilingual)

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content