Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Bioamrywiaeth yn Sir Conwy

Bioamrywiaeth yn Sir Conwy


Summary (optional)
start content

Bioamrywiaeth yn Sir Conwy

Dros yr haf ni fydd y Cyngor yn torri rhai cylchfannau, ymylon ffyrdd ac ardaloedd glaswelltir yn Sir Conwy, lle mae llawer o flodau gwyllt brodorol yn tyfu, er mwyn annog bioamrywiaeth.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dal i ddangos ei ymrwymiad i annog bioamrywiaeth drwy adael i’r ardaloedd hyn dyfu dros yr haf er mwyn denu gwenyn, gloÿnnod byw ac adar i’r ardal, a'u torri ar ôl i flodau hadu ddiwedd yr haf.

Mae pryfed peillio fel gwenyn, gloÿnnod byw, gwyfynod a chwilod yn prinhau ac maent yn hanfodol i beillio cnydau masnachol, ffrwythau meddal, perllannau, cnydau garddwriaethol a blodau gwyllt a gardd.

Mae gan y Cyngor dros 40 o ardaloedd bioamrywiaeth, ymylon ffyrdd a 21 o warchodfeydd natur sy'n cael eu rheoli i annog pryfed peillio. Mae wedi golygu pethau fel rhoi’r gorau i blannu planhigion tymhorol am gynlluniau â phlanhigion parhaol sy’n ffynonellau bwyd i bryfed peillio.

Meddai'r Cynghorydd Don Milne, Aelod Cabinet Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, “Mae’r Cyngor yn cymryd ei rôl a’i gyfrifoldebau dros fioamrywiaeth o ddifri’, ac mae rheoli rhai ardaloedd er mwyn annog bywyd gwyllt yn ffordd bwysig o wneud yn siŵr ein bod yn cefnogi pryfed peillio i ffynnu a helpu i gyfrannu tuag at amgylchedd cynaliadwy."

Am fwy o wybodaeth am fioamrywiaeth yng Nghyngor Conwy, gan gynnwys sut i annog bioamrywiaeth yn eich gardd eich hun, ewch i www.conwy.gov.uk/Bioamrywiaeth

Wedi ei bostio ar 28/05/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy