Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Adran Arlwyo Addysg Conwy yn ennill Gwobr ar gyfer Menter Bwyd Mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru

Adran Arlwyo Addysg Conwy yn ennill Gwobr ar gyfer Menter Bwyd Mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru


Summary (optional)
start content

Adran Arlwyo Addysg Conwy yn ennill Gwobr ar gyfer Menter Bwyd Mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru

Mae Adran Arlwyo Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ennill gwobr fawreddog ‘Cydnabyddiaeth o Ragoriaeth’ LACA (Local Authority Caterers Association) a noddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r wobr hon ar gyfer cyflwyno menter Bwyd mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru.

Nod gwobrau LACA yw cydnabod unigolion a thimau sy’n parhau i wneud gwahaniaeth go iawn i wasanaethau arlwyo addysg.

Yn 2022, cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r fenter Prydau Ysgol am Ddim i holl blant Ysgolion Cynradd, gyda tharged i bob plentyn yn ein hysgolion cynradd gael prydau ysgol am ddim erbyn mis Ebrill 2024.

Ers mis Medi 2023, saith mis o flaen y dyddiad targed, mae pob plentyn yn ein hysgolion cynradd wedi cael cynnig prydau ysgol am ddim.

I gyflawni hyn roedd yn rhaid uwchraddio pob cegin ysgol. O osod poptai cyfun mwy, oergelloedd a rhewgelloedd mwy, trawsnewid o nwy i drydan, i osod ceginau newydd sbon. Roedd cyfanswm y buddsoddiad mewn ceginau ysgol bron yn £2 filiwn.

Yn ogystal, mae pob cegin ysgol a reolir gan yr Adran Arlwyo Addysg bellach yn ddi-bapur. Mae Wi-Fi wedi’i osod ym mhob cegin ysgol, felly maen nhw’n gallu nodi sawl pryd gaiff ei weini, cynhyrchu taflenni amser, anfon ceisiadau am waith trwsio a chyfathrebu’n uniongyrchol â’r Gwasanaethau Addysg.

Meddai’r Cyng. Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg Conwy: “Dwi’n fach iawn o gyflawniad gwych ein tîm arlwyo ymroddgar a gweithgar. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn rhan o hyn.

“Ar hyd a lled Conwy mae miloedd o brydau yn cael eu darparu i’n plant pob diwrnod ysgol. Mae’n braf gweld y tîm yn cael ei gydnabod am ei ymroddiad i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl. Dylai bod pawb yn falch iawn o’r hyn maen nhw’n ei wneud, ac mae’r wobr hon yn cydnabod hynny.”

Wedi ei bostio ar 09/02/2024

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content