Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Developing the 2024-29 Housing Strategy

Datblygu Strategaeth Tai 2024-29


Summary (optional)
start content

Datblygu Strategaeth Tai 2024-29

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’n gofyn am adborth gan y cyhoedd a sefydliadau yn y bwriad o ddatblygu Strategaeth Tai Lleol 2024-29 Conwy. 

Un o flaenoriaethau Conwy yn ei Gynllun Corfforaethol yw bod gan bobl yng Nghonwy fynediad at lety fforddiadwy ac addas o safon uchel sy’n gwella safon eu bywyd.

Roedd y Strategaeth Tai flaenorol yn weithredol o 2018 tan 2023. Gall pobl weld a chynnig sylwadau ar gyflawniadau’r Strategaeth, yn ogystal â rhannu eu barn am beth sy’n bwysig ar gyfer y dyfodol a’r Strategaeth nesaf drwy gwblhau arolwg byr. 

Gellir dod o hyd i’r adroddiad a’r arolwg ar wefan y Cyngor yn Strategaeth Tai Lleol 2024-2029 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy      daw’r arolwg i ben ar 15 Hydref 2023. 

Wedi ei bostio ar 19/09/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content