Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Early Years Education Funding

Cyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
start content

Cyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar

Ydy’ch plentyn chi’n troi’n 3 oed rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2024?

Os felly, bydd ganddyn nhw hawl i 10 awr o gyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar o’r tymor yn dilyn gwyliau’r Pasg.

Agorodd ceisiadau ar 19 Chwefror a byddant yn cau ar 20 Mawrth 2024.

https://www.conwy.gov.uk/.../Early-Years-Education...

I gael mwy o wybodaeth neu restr o’r lleoliadau sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 neu anfonwch e-bost at: plant.children@conwy.gov.uk

Wedi ei bostio ar 21/02/2024

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content