Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion End of May deadline for Schools Essentials Grant

Diwedd mis Mai yw'r dyddiad cau ar gyfer Grant Hanfodion Ysgol


Summary (optional)
start content

Diwedd mis Mai yw'r dyddiad cau ar gyfer Grant Hanfodion Ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn annog rhieni a gofalwyr cymwys i beidio â cholli’r cyfle i gael hyd at £200 drwy’r Grant Hanfodion Ysgol Llywodraeth Cymru.

Mae 88% o’r rheiny sydd yn gymwys wedi hawlio eu grant Hanfodion Ysgol am ddim i helpu gyda chostau ar gyfer pethau megis gwisg ysgol, esgidiau, bagiau, dillad ac offer chwaraeon. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bellach yn atgoffa rhieni i wirio ac i wneud cais cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Mae plant mewn o deuluoedd sydd ar incymau is sy’n derbyn budd-daliadau penodol, y rhai hynny sy’n ceisio lloches a phlant mewn gofal yn gallu hawlio £125 y flwyddyn i helpu gyda chostau ysgol.  O achos y costau ychwanegol y gall teuluoedd eu hwynebu pan fydd eu plant yn dechrau mewn ysgol uwchradd, mae £200 ar gael i ddisgyblion cymwys a fydd yn dechrau ym mlwyddyn 7. Hefyd gallai hyn olygu cyllid ychwanegol ar gyfer eich ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg, “Mae’r ffenestr i wneud cais ar gyfer cyllid eleni yn cau ar 31 Mai, felly rydym yn atgoffa rhieni i wirio eu bod yn gymwys. Rydym yn gwybod bod llawer o rieni wedi cael y grant, ond nid ydym eisiau i unrhyw un golli’r cyfle i gael yr hyn y mae ganddynt hawl iddo.”

Gellir defnyddio’r grant hwn i dalu am wisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau; gweithgareddau ysgol megis dysgu offeryn cerdd, dillad ac offer chwaraeon ar gyfer gweithgareddau ar ôl ysgol; neu hanfodion ar gyfer yr ystafell ddosbarth megis pinnau ysgrifennu, pensiliau a bagiau. Felly gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Hyd yn oed os yw eich plentyn eisoes yn cael Prydau Ysgol am Ddim, rydych dal angen gwirio os ydych yn gymwys i gael y Grant Hanfodion Ysgol a’r cyllid ychwanegol ar gyfer eich ysgol. I gael rhagor o wybodaeth am y Grant Hanfodion Ysgol ac i wirio eich cymhwysedd, ewch i

https://www.llyw.cymru/hawliwch-help-gyda-chostau-ysgol

 

Wedi ei bostio ar 10/05/2024

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content