Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Great Orme Tramway - Community Weekend

Tramffordd y Gogarth - Benwythnos Cymunedol


Summary (optional)
start content

Tramffordd y Gogarth - Benwythnos Cymunedol

Bydd Tramffordd y Gogarth yn cynnal ei Benwythnos Cymunedol cyntaf erioed i ddiolch i drigolion lleol am eu cefnogaeth i’r atyniad poblogaidd hwn yn Llandudno

Bydd trigolion sir Conwy yn gallu hawlio mynediad hanner pris i’r atyniad ddydd Sadwrn a dydd Sul (19 a 20 Hydref).

Bydd gan unrhyw un all brofi eu bod yn byw yn Sir Conwy yr hawl i fanteisio ar y cynnig yn yr atyniad hwn yn Llandudno. Gall y cynnig gael ei ddefnyddio i hyd at chwe unigolyn i bob cyfeiriad.

Mae swyddogion y dramffordd yn dweud eu bod yn gobeithio ailgysylltu gyda phobl nad ydynt wedi ymweld â'r atyniad ers rhai blynyddoedd a'u hatgoffa eu bod yma.

Dywedodd Neil Jones, Rheolwr y Dramffordd: “Gan ein bod ar stepen drws pobl maen nhw’n dueddol o anghofio ein bod yma.

“Fe all pobl leol fod wedi ymweld rai blynyddoedd yn ôl a heb fod ers hynny, ond mae'n brofiad mor hyfryd i ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd a mwynhau’r daith drwy’r golygfeydd godidog.”

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Chludiant:  “Mae’r Dramffordd wedi bod yn rhan bwysig o Landudno ers 1902 ac mae ganddi hanes cyfoethog. Gobeithio y byddwn yn gweld rhai preswylwyr lleol yn dod yn ôl i ymweld eto a hyd yn oed mwy yn ei hargymell i eraill.”

Bob blwyddyn mae’r Dramffordd yn cludo oddeutu 200,000 o deithwyr i gopa 679 troedfedd y Gogarth. Mae gan Barc Gwledig y Gogarth rywbeth i bawb gydag amrywiaeth o lwybrau cerdded a chanolfan i ymwelwyr, cwrs golff mini a lle chwarae, a golygfeydd ysblennydd ar draws Eryri. Gall teithwyr y tram hefyd aros hanner ffordd er mwyn ymweld â Mwyngloddiau Copr y Gogarth cyn parhau i’r copa.

Y cynnig ar gyfer tocynnau dwyffordd ar gyfer y penwythnos fydd £4.05 i oedolion a dim ond £2.80 i blant 3-15 oed. Bydd plant o dan dair yn cael mynediad am ddim fel arfer. Bydd y cynnig ar gael i unrhyw un sydd â phrawf eu bod yn byw yn Sir Conwy, fel trwydded yrru neu bil cyfleustodau.

Mae’r Dramffordd ar agor o 10am tan 5pm, gyda’r tram dwyffordd olaf yn gadael o Orsaf Fictoria am 4.20pm.

Mae yna faes parcio talu ac arddangos ar York Road, sydd ddim ond ychydig bellter i gerdded o Orsaf Fictoria.

www.greatormetramway.co.uk

 

Wedi ei bostio ar 08/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy