Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Llai o sbwriel ar strydoedd Conwy

Llai o sbwriel ar strydoedd Conwy


Summary (optional)
start content

Llai o sbwriel ar strydoedd Conwy

Yn ôl Adroddiad Blynyddol Cymru Gyfan LEAMS 2018/19, a gyhoeddwyd gan Cadwch Gymru'n Daclus, mae strydoedd Conwy yn parhau i weld gwelliannau o ran glendid gyda llai o sbwriel.

Ar 72.3 mae ‘dangosydd glendid’ Conwy yn uwch na chyfartaledd Cymru ac yn uwch nag unrhyw ffigwr arall a gyhoeddwyd ar gyfer y sir ers 2008/2009.

Roedd 97.5% o’r strydoedd wedi’u graddio yn B neu’n uwch, gwelliant ar ffigwr y llynedd ac yn well na ffigwr Cymru gyfan.

Dywedodd y Cyng. Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau Conwy: “Rwy’n falch bod Conwy wedi perfformio’n dda yn yr arolwg eto – mae strydoedd glân yn bwysig i ni a’n preswylwyr.  

“Hoffwn ddiolch i’r tîm Mannau Agored am eu gwaith caled, ac i drigolion ac ymwelwyr am waredu eu sbwriel yn briodol.  Rydym ni wedi cyflawni’r gwelliant yma drwy gydweithio.

Er bod canlyniadau'n dangos bod sbwriel cyffredinol wedi gostwng, mae sbwriel yn ymwneud ag ysmygu a baw cŵn wedi cynyddu ychydig ers y llynedd ac mae hynny'n siom.  I’r unigolion nad ydynt yn parchu lle’r ydym yn byw – rhowch eich sbwriel yn y bin neu ewch â’ch sbwriel gartref gyda chi, fel pawb arall."

Sbwriel sy'n gysylltiedig ag ysmygu yw’r sbwriel mwyaf cyffredin ar strydoedd Cymru.  Mae hyn yn wir yng Nghonwy, gyda sbwriel o’r fath i’w ganfod ar 72% o'n strydoedd.

Wedi ei bostio ar 16/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy