Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion May is National Walking Month

Mae Mai yn Fis Cerdded Cenedlaethol


Summary (optional)
start content

Mae Mai yn Fis Cerdded Cenedlaethol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn amlygu Mis Cerdded Cenedlaethol a’r amrywiaeth o lwybrau cerdded sydd ar gael ar draws y Sir.

Mae cefn gwlad, parciau ac arfordir hardd ac amrywiol Conwy yn llefydd gwych i fwynhau cerdded.

Ewch ar lwybr Copa Gwarchodfa Natur Bryn Euyn yn Llandrillo-yn-Rhos, sy’n cynnwys dringfeydd serth at olygfeydd panoramig. Neu rhowch gynnig ar lwybr coetir nad yw mor serth, ar gyfer gwylio natur. O amgylch y Gogarth yn Llandudno, mae dau lwybr Hanesyddol y gellir eu huno i wneud taith gerdded hirach, neu gallwch fwynhau cylchred o amgylch Marine Drive, sy’n addas ar gyfer sgwteri symudedd a phramiau.

I wneud darganfyddiadau hanesyddol, mae taith Ucheldir Pensychnant oddi ar Fwlch Sychnant yn cynnwys cylchoedd cerrig, carneddau a hafotai.

Mae llawer o ysbrydoliaeth ar gyfer teithiau cerdded ar wefan y Cyngor, gan gynnwys gwybodaeth, mapiau a llwybrau: www.conwy.gov.uk/cerdded

Dywedodd y Cynghorydd Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Conwy gyda chyfrifoldeb dros Fannau Agored, “Rydym eisiau i bawb allu mwynhau cerdded y tu allan yng Nghonwy. Felly cofiwch, pan fyddwch chi allan, dilynwch y Cod Cefn Gwlad a byddwch yn ystyriol o eraill. Os ydych allan gyda’ch ci, cadwch eich ci dan reolaeth effeithiol er mwyn gofalu ei fod yn cadw oddi wrth fywyd gwyllt, da byw, ceffylau a phobl eraill. A helpwch i gadw Sir Conwy yn hardd - ewch â’ch sbwriel adref gyda chi.”

Gwybodaeth am y Cod Cefn Gwlad: https://naturalresources.wales/countrysidecode

Wedi ei bostio ar 15/05/2024

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content