Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Old Highway - New Streetlights

Old Highway – Lampau newydd


Summary (optional)
start content

Old Highway – Lampau newydd

Rydym yn gosod 22 o lampau LED lliw oren cynnes newydd ar hyd yr Old Highway, Bae Colwyn - i fod o fudd i fywyd gwyllt coetir lleol. Mae hyn yn cynnwys y boblogaeth leol o Ystlumod Pedol Lleiaf, sy’n rhywogaeth a warchodir gan Ewrop, sy’n clwydo ac yn bwydo yn yr ardal.

Mae’r lampau oren newydd yn bodloni safonau diogelwch dylunio goleuadau ffordd wrth leihau llygredd golau sy’n effeithio ar yr ystlumod, adar, gwyfynod a bywyd gwyllt arall y nos.

Mae costau’r lampau a chostau eu gosod yn cael eu talu’n llwyr gan gronfa Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru. Caiff lampau a gaiff eu symud oddi yno eu hailddefnyddio mewn mannau eraill.

Wedi ei bostio ar 13/02/2024

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content