Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mae Tramffordd y Gogarth – Os gwelwch yn dda cadwch oddi ar y traciau

Mae Tramffordd y Gogarth – Os gwelwch yn dda cadwch oddi ar y traciau


Summary (optional)
start content

Mae Tramffordd y Gogarth – Os gwelwch yn dda cadwch oddi ar y traciau

Bydd Tramffordd Y Gogarth yn ailagor ar 23 Mawrth 2019 a bydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos tan ddechrau mis Tachwedd.

Gan mai ein prif flaenoriaeth yw diogelwch y cyhoedd a gyda’r tramiau yn gwneud 40 o deithiau pob diwrnod i fyny’r Gogarth, gofynna Rheolwr Tramffordd, Neil Jones, am i fodurwyr gymryd sylw o’r cyfyngiadau mynediad ar hyd yr Hen Ffordd.

Dylai gyrwyr gymryd mwy o ofal, a chadw at Reolau'r Ffordd Fawr, wrth groesi yng nghyffordd y giât ddu ar y rhan isaf a Ffordd Yr Eglwys ar y rhan uchaf. 

Yn y gorffennol rydym wedi gweld rhai unigolion yn anwybyddu Rheolau’r Ffordd Fawr, a all arwain at gerbydau yn dod wyneb yn wyneb â'r tram; mae hefyd yn gosod esiampl wael i yrwyr sy'n anghyfarwydd â'r ardal.

Diolch i chi am eich cydweithrediad, gyrrwch yn ofalus a chadwch yn ddiogel.

Wedi ei bostio ar 13/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy